IEF 20004

Zwaarder belang gehecht aan de vrijheid van meningsuiting

Rechtbank Midden-Nederland 21 mei 2021, IEF 20004, IT 3537; KL ZA 21-122 (Eiseres tegen Talpa) Eiseres vordert in dit kort geding een verbod op de uitzending van een aflevering van het programma Gestalkt. De rechter maakt in deze zaak een afweging tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting van Talpa en anderzijds het recht op eerbiediging van de eer en goede naam van eiseres, waarbij het belang van Talpa zwaarder weegt. Talpa heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van stalking en de rechter acht het niet aannemelijk dat er ook aan de zijde van de ex-partner van eiseres sprake is geweest van stalking. Ook is Talpa ter zitting aan de wensen van eiseres tegemoet te komen door de belofte het gezicht van eiseres te vervagen. De vorderingen van eiseres worden afgewezen. 

4.8. Op grond van het vorenstaande heeft Talpa voldoende aannemelijk gemaakt dat van de zijde van Eiseres inderdaad sprake is (geweest) van veelvuldig contact dat aangemerkt kan worden als stalking. Dat dit aannemelijk is, volgt ook uit het door Eiseres ter zitting gestelde dat zij kan aantonen dat ook zich schuldig heeft gemaakt aan dergelijk gedrag. Ter zitting heeft Eiseres enkele geluidsfragmenten laten horen waarin wordt geschreeuwd en die volgens haar door B (slachtoffer) aan haar zijn verzonden. Volgens Eiseres was er tussen haar en B namelijk sprake van een ongezonde situatie waarin beiden zich (ook na de beëindiging van de relatie) schuldig hebben gemaakt aan gedrag dat niet acceptabel was. Dit laatste strookt niet met haar standpunt dat zij na de verbreking van de relatie slechts incidenteel contact met B heeft opgenomen.

4.9. Hoewel niet uitgesloten is dat niet alleen Eiseres maar ook B stalkingsgedrag vertoonde en dat de uitzending slechts een eenzijdig beeld van de (afloop van de) relatie tussen Eiseres en B schetst, hetgeen onnodig beschadigend voor Eiseres kan zijn, is dat in deze procedure niet aannemelijk geworden. De door Eiseres aan haar advocaat gegeven bewijsstukken van het gestelde gedrag van B zijn bewust niet in het geding gebracht en kunnen daarom geen rol spelen bij de beoordeling van dit geschil. Bovendien is Talpa ter zitting aan de belangen van Eiseres tegemoetgekomen door toe te zeggen dat zij Eiseres onherkenbaar in beeld zal brengen (door haar gezicht te blurren), haar stem onherkenbaar zal maken en (afgezien van haar voornaam) ook andere aanwijzingen waaruit haar identiteit kan blijken onherkenbaar zal maken. Verder is toegezegd dat aan het einde van de aflevering een zgn. titelkaart in beeld zal worden gebracht waarin wordt vermeld dat de door B gedane aantijgingen ontkent.