Gepubliceerd op vrijdag 18 maart 2016
IEF 15787

Noot ingezonden door Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger

Zo. Nu eerst een annotatie.

Noot bij Vzr. Rechtbank Den Haag 16 maart 2016, IEF 15769; ECLI:NL:RBDHA:2016:2608 (Bavaria / Your Hosting).

Dirk Visser

Noot kan kort. Vonnis is onjuist. Geen auteursrecht op drie woorden. Zeker niet op deze drie.

“Zo. Nu eerst” kan eventueel een merk zijn. Als het voldoende is ingeburgerd en als merk ingeschreven. Vergelijk ’Have a break’.  Onder bepaalde (bijkomende) omstandigheden kan het gebruik ervan onrechtmatig zijn. Maar auteursrechtelijk beschermd is het niet.

“Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat er sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin als hiervoor bedoeld. De slagzin is inderdaad kernachtig en “pakkend” met een zekere kwinkslag waarvoor door de maker ervan vrije en eigen creatieve keuzes zijn gemaakt. De omstandigheid dat de zin in gangbaar Nederlands is gesteld maakt niet dat daaraan geen creativiteit toekomt. Hierbij wreekt zich dat door Your Hosting geen voorbeelden zijn aangedragen van uitingen voorafgaand aan het bedenken van de slagzin (in – onbetwist – 1985) waarin deze (of zeer vergelijkbare) zin al voorkwam, al dan niet ter aansporing om een inspanning af te sluiten met het nuttigen van bijvoorbeeld een biertje. De zin bestaat ook niet uit enkel banale of triviale keuzes. Daarbij komt dat Bavaria desgevraagd heeft aangegeven dat onderdeel van de slagzin tevens is dat na het woord “Zo” een duidelijk pauze wordt gehanteerd. Dit (voornamelijk auditieve) element draagt bij aan het originele karakter van de slagzin. Voorts wijst Bavaria er terecht op dat Your Hosting in haar stukken elders dit ook wel lijkt toe te geven, waar zij de zin “een krachtige en briljante slagzin” en een sterke reclame boodschap noemt” (ov. 4.4).

Het idee om een simpel zinnetje als slagzin te gaan gebruiken mag krachtig, pakkend en briljant zijn, maar het is daarmee nog niet auteursrechtelijk beschermd.

Biertje?©