IEF 315

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Zo ja, deelt u de mening dat dit democratisch is?

Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de ministers van Economische Zaken en van Justitie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Zaken) over het Europees Octrooibureau. Arda Gerkens is ergens van geschrokken, zo te lezen, maar van wat? Waarschijnlijk van mededelingen van de anti-softwareoctrooilobby. "Deelt u de mening dat de Raad van beheer ook de mogelijkheid heeft iets aan de inventiviteit te doen en aldus een oplossing zou kunnen invoeren ten aanzien van het trivialiteitsprobleem? Zo neen, waarom niet?"  Lees alle vragen