IEF 20509

Ziggo hoeft geen waarschuwingsbrieven door te sturen

Vzr. Rb Midden-Nederland 2 februari 2022, IEF 20509, IT 3810; ECLI:NL:RBMNE:2022:297 (Brein tegen Ziggo) Via BitTorrent kan men auteursrechtelijk beschermde werken illegaal down- en uploaden. De meeste beschikbaarstellingen van illegaal aanbod gaan via IP-adressen die Ziggo beheert. Brein houdt zich bezig met collectieve bestrijding van auteursrechtinbreuken. In het kader hiervan wil Brein dat Ziggo waarschuwingsbrieven doorstuurt naar haar betreffende klanten dat zij meewerken aan illegale en schadelijke praktijken. Ziggo wil hier echter niet aan meewerken, want volgens Ziggo is het doorsturen van die waarschuwingsbrieven niet verenigbaar met de AVG. IP-adressen zijn immers persoonsgegevens. Voor Brein bestaat een grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens. Zij heeft namelijk toestemming gekregen van de AP, nu strafrechtelijke persoonsgegevens door Brein ten eigen behoeve mogen worden verwerkt ter bescherming van haar belangen. Naast Brein is Ziggo ook verwerkingsverantwoordelijke, maar zij heeft geen toestemming van de AP gekregen om deze persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van Brein. De voorzieningenrechter oordeelt dat indien Ziggo over een vergunning van de AP zou beschikken, zij onrechtmatig zou handelen door de waarschuwingsbrieven niet door te sturen. Ziggo beschikt hier echter niet over, dus zij handelt nu niet onrechtmatig. De vorderingen van Brein worden dan ook afgewezen.

3.1 Ziggo verwerkt de strafrechtelijke persoonsgegevens ten behoeve van een derde (Brein) en mag dat alleen als de AP hiervoor een vergunning aan haar heeft afgegeven. Dat is (nog) niet het geval. Daarom kan de vordering (nog) niet worden toegewezen.