IEF 23

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Zeldzame & Onbekende ie-rechten

Het Recht Tot Inkeer. "Het recht om als fotograaf noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in een foto of zelfs een foto terug te nemen uit de openbaarheid. De fotograaf heeft de bevoegdheid om na overdracht van zijn exploitatierechten alsnog bepaalde wijzigingen in de foto aan te brengen. Dit persoonlijkheidsrecht wordt ook wel ‘recht tot inkeer’ genoemd. Een dergelijke wijziging ‘achteraf’ is alleen toegestaan wanneer de regels van het maatschappelijk verkeer en de goede trouw zich daar niet tegen verzetten. De redelijkheid en billijkheid spelen een doorslaggevende rol bij de beoordeling van een beroep op dit recht." bron: fotografenfederatie.