Gepubliceerd op dinsdag 30 november 2004
IEF 26
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

WIPO verdrag inzake IE-rechten voor omroeporganisaties?

Lidstaten van de WIPO zijn bezig met een verdrag tot actualisering van de IE-standaarden voor uitzendorgansities in het digitale tijdperk. Onderhandelingen hierover hebben plaatsgevonden tijdens een vergadering van de twaalfde sessie van de Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) in Geneve die plaatsvond van 17 t/m 19 november 2004. Afgevaardigden hebben substantiele voortgang geboekt in het verkleinen van standpuntverschillen op kernpunten zoals is vastgelegd in de Revised Consolidated Text of treaty proposals. De Lidstaten van de WIPs hebben kenbaar gemaakt dat zij een versnelde voortgang richting totstandkoming van het Vedrag wensen. Persbericht WIPO, 22 november 2004. https://www.wipo.int/