Gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2005
IEF 308
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Wie moet wat betalen en waarom?

Kamerstukken 29800 VIII, nr. 203, 3 mei 2005. Brief van staatssecretaris Van der Laan (OCW). Reactie op een door de Tweede Kamer aanvaarde motie, waarin de regering wordt verzocht om de publieke omroep duidelijk te maken dat de auteursrechtelijke vergoeding voor de openbaarmaking van de programma’s van de publieke omroep via de kabel en andere distributiekanalen voor rekening van de publieke omroep zijn en dat dit besloten ligt in de bedoeling van de wetgever.

Brief gaat uitvoerig in op de (geschiedenis) van de kabeldoorgifte.  Heel erg kort samengevat komt het antwoord van de staatsecretaris er op neer dat het de publieke omroep op grond van het auteursrecht in beginsel wel vrij staat een vergoeding te vragen voor de “eigen rechten”. Door alle spannende Nederlandse, Europese, auteurrechtelijke en mededingingsrechtelijke haken en ogen verdient het aanbeveling om de (boeiende) brief geheel te lezen. Lees brief en antwoorden op kamervragen (hier en hier)