IEF 19875

WGH mag tussenkomen in drie gevoegde hoofdzaken

Rechtbank Den Haag 17 maart 2021, IEF 19875, ECLI:NL:RBDHA:2021:2439 (Multi Access tegen C.O.H.E.) Tussenuitspraak in drie gevoegde zaken. Multi Access vordert in alle zaken onder meer een verbod om inbreuk te maken op twaalf Uniemerken. Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co Ltd (WGH) vordert in het incident dat haar wordt toegestaan in de drie hoofdzaken primair tussen te komen en subsidiair zich te voegen aan de zijde van de respectievelijke gedaagden in de hoofdzaken. De rechtbank wijst deze vordering toe.

5.11. De procesvolmacht ziet niet op de voeging. WGH stelt dat zij, als toeleverancier van de gedaagden in de hoofdzaken, een licentie heeft voor gebruik van het merk , dat zij de feitelijke gebruiker is van de merken van Baiyunshan en in dat kader beschikt over informatie waarover C.O.H.E., Sin Wah Food respectievelijk [gedaagde 3] niet beschikken. Die informatie kan behulpzaam zijn bij de onderbouwing van het niet-inbreuk verweer. Daarmee heeft WGH voldoende onderbouwd uiteengezet dat zij een in rechte te respecteren zelfstandig belang heeft bij voeging aan de zijde van C.O.H.E., Sin Wah Food respectievelijk [gedaagde 3] in de onderhavige drie gevoegde hoofdzaken, nu de uitkomst van de procedure in de drie gevoegde hoofdzaken de rechtspositie van WGH als gebruiker van de Uniemerken als toeleverancier, nadelig kan beïnvloeden. Het verweer van Multi Access dat WGH niet gerechtigd zou zijn de respectievelijke Uniemerken buiten China te gebruiken, is een verweer dat aan de orde kan komen nadat de conclusie van antwoord in de hoofdzaken is genomen. Voor wat betreft de Uniemerken waarvoor de drie gevoegde hoofdzaken zijn geschorst (de Beeldmerken 1 en 3 tot en met 8 en de Woordmerken 2 en 4), kan de voeging enkel worden toegestaan onder de opschortende voorwaarde dat de procedures in de hoofdzaken op termijn worden hervat en dat die Uniemerken niet op Baiyunshan zijn overgegaan.

5.12. Dat sprake is van een te verwachten onredelijke vertraging van de hoofdzaak, dusdanig dat voeging wegens strijd met de goede procesorde zou moeten worden afgewezen, is gesteld noch gebleken. Het voorgaande betekent dat de subsidiaire vordering tot voeging aan de zijde van C.O.H.E., Sin Wah Food respectievelijk [gedaagde 3] in de onderhavige drie gevoegde hoofdzaken zal worden toegewezen (deels onder opschortende voorwaarde, zie vorige rechtsoverweging).