IEF 18108

Vorderingen toegewezen: Prorail moet octrooi Nonaf overnemen of licentie verwerven

Rechtbank Midden-Nederland 7 november 2018, IEF 18108; ECLI:NL:RBMNE:2018:5468 (Nonaf tegen Prorail) Octrooirecht. Contractrecht. Partijen hebben een overeenkomst gesloten, inhoudende indien bij een test blijkt dat een door Nonaf ontwikkeld technisch hulpmiddel ervoor zorgt dat op bruggen het voor treinen benodigde minimale elektromagnetische veld kan worden gecreëerd, Prorail het octrooi van Nonaf zal kopen of een licentie krijgt. Omdat het technisch haalbaar is om met het technische hulpmiddel het benodigde elektromagnetische veld te creëren, moet Prorail de overeenkomst nakomen. Vorderingen toegewezen.

2.27. De conclusie is dat met toepassing van de Nonaf-goot op de brug in Haarlem een veldsterkte van tenminste 6,5 A technisch haalbaar is. Dit brengt mee dat de juistheid van de stelling van Nonaf, dat op de brug in Haarlem een 15% hogere veldsterkte zou zijn gemeten als de kortsluitlans op de juiste plek was neergezet (zie de conclusie van Nonaf van13 december 2016), niet hoeft te worden onderzocht.

2.34. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat toepassing van de Nonaf-goot op de brug in Haarlem ertoe leidt dat naast de ATB-versterker geen andere versterkende maatregelen nodig zijn voor voldoende overdracht van het ATB-signaal.

2.35. Op grond van het bovenstaande kan ProRail worden veroordeeld tot nakoming van de overeenkomst (...)