IEF 18796
  • Rechtbank Den Haag
    11 okt 2019
  • VG Colours tegen HE Licenties en Hanson Uitgevers

Vorderingen staken eindvonnis afgewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 11 oktober 2019, IEF 18796; (VG Colours tegen HE Licenties en Hanson Uitgevers). HE Licenties is de exclusieve licentiehoudster voor de exploitatie van NL 904 voor een ‘substance introduction method for plant and plant obtained therewith’. Op 19 juni jl. is onder meer geoordeeld [IEF 18535] dat VG Colours inbreuk heeft gemaakt op het octrooi door Royal Blue Phalaenopsis te verhandelen en is VG Colours veroordeeld tot afdracht van winst behaald met de verhandeling. HE Licenties is de executie aangevangen en heeft derdenbeslagen laten leggen voor de betaling van de kostenveroordeling en voor de vordering tot vergoeding van de schade nader op te maken bij staat. Eveneens heeft HE Licenties bewijsbeslagen gelegd. In dit kort geding vordert VG Colours dat de voorzieningenrechter zal bevelen dat HE Licenties de verdere tenuitvoerlegging van het eindvonnis moet staken vanwege een onvolledige beoordeling van het geschil en misslagen van de rechtbank. Ook stelt zij dat op buitenproportionele wijze wordt geëxecuteerd en dat hierbij sprake zou zijn van onrechtmatig wapperen. De vorderingen van VG Colours worden afgewezen. Ook het wapperverbod wordt afgewezen.

4.15  Bij de vraag of HE Licenties door deze executiemaatregelen te treffen, haar bevoegdheid buitenproportioneel heeft gebruikt en dus onrechtmatig heeft gehandeld, geldt het volgende uitgangspunt. HE Licenties heeft als executant belang bij handhaving van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het eindvonnis. De uitvoerbaarverklaring bij voorraad heeft in het algemeen tot doel de executant niet langer te laten wachten op dat wat hem op basis van het vonnis toekomt en in dit geval specifiek om HE Licenties de mogelijkheid te bieden haar octrooirechten tegen verdere inbreuken te handhaven. Niet valt in te zien dat en waarom de voornoemde twee maatregelen, waarvan één volgens de verklaringen van de klanten van VG Colours zelfs geen doel heeft getroffen, en die direct op het vonnis zijn terug te voren, als buitenproportioneel zouden moeten worden aangemerkt.