IEF 18411

Vorderingen afgewezen nu schade licentiehouder niet kan worden aangetoond

Rechtbank Midden-Nederland 3 april 2019, IEF18411; ECLI:NL:RBMNE:2019:1504 (Culinaire foto) Auteursrecht. Licentie. Inbreuk. Eiseres exploiteert een onderneming die online foto’s aanbiedt. Gedaagde is culinair publicist, en heeft een foto van eiseres op zijn website geplaatst. Permission Machine BVBA heeft namens eiser gedaagde erop gewezen dat de foto auteursrechtelijk beschermd is en dat het gebruik van de foto zonder toestemming van de rechthebbende een auteursrechtinbreuk oplevert. Eiseres heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat zij schade heeft geleden. Eiseres heeft de foto niet zelf genomen, maar is een niet-exclusief licentiehouder. Uit niets blijkt dat gedaagde indien gevraagd zelf geen licentie had kunnen krijgen van de auteursrechthebbende. Ook blijkt uit niets dat gedaagde als hij wel vooraf een licentie had gekocht dat hij die dan van eiseres zou hebben afgenomen.

4.7. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft [eiseres] onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat zij in dit geval als licentieneemster schade heeft geleden. Dit zal hierna worden toegelicht.

4.8. Zoals [eiseres] zelf ook stelt, heeft [A] in zijn verklaring (productie 7 bij repliek) expliciet verklaard dat [eiseres] , handelend onder de naam [handelsnaam van eiseres] , zijn agent / licentieneemster in Nederland is, en dat hij aan haar een niet exclusieve licentie heeft verstrekt om de foto te gebruiken en in sub-licentie te geven in Nederland. Uit de overlegde stukken valt niet op te maken wanneer [A] deze licentie aan [eiseres] heeft verstrekt. Indien de kantonrechter er evenwel veronderstellenderwijs van uitgaat dat [eiseres] licentieneemster is geworden voor of in de periode waarin [gedaagde] de foto heeft gebruikt, geldt het volgende. Nu het gaat om een niet exclusieve licentie valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat [eiseres] door het gebruik van de foto door [gedaagde] schade heeft geleden. Het staat [A] immers vrij om ook aan anderen licenties voor gebruik van de foto te verstrekken en uit niets blijkt dat [gedaagde] desgevraagd geen licentie zou hebben gekregen. Gelet daarop kan niet worden aangenomen dat [eiseres] is geschaad in haar exploitatiemogelijkheden. Verder heeft [eiseres] niets aangevoerd waaruit blijkt dat [gedaagde] , als hij wel vooraf een licentie had gekocht, de (sub)licentie dan van haar zou hebben afgenomen. Daarom kan niet worden aangenomen dat [eiseres] licentie-inkomsten of winst heeft gederfd. Dit maakt dat haar vordering tot betaling van schadevergoeding moet worden afgewezen. De kantonrechter komt aan verdere beoordeling niet toe.

Afbeelding Pixabay.