IEF 18180

Vorderingen afgewezen, handelsnaam Rodizio Rotterdam volledig beschrijvend

Vzr. Rechtbank Rotterdam 4 januari 2019, IEF 18180 (Rodizio tegen Brasilbinkie) Handelsnaamrecht. Rodizio Rotterdam exploiteert onder die naam een Braziliaans restaurant. Als handelsnamen zijn in het handelsregister "Rodizio Rotterdam" en "Rodizio" geregistreerd. Brasilbinkie exploiteert onder de namen Brasilbinkie en Brasilbinkie Rodizio Rotterdam ook een Braziliaans restaurant in Rotterdam. Als handelsnamen zijn ingeschreven "Brasilbinkie B.V." en "Rodizio Rotterdam". Rodizio is een uit Brazilië afkomstig all-you-can-eat-concept. Rodizio Rotterdam stelt dat er handelsnaaminbreuk is omdat de combinatie van woorden gelijk is, zij eerder was met gebruik en de aard en de locaties van de ondernemingen ook gelijk zijn. De combinatie van de woorden "Rodizio" en "Rotterdam" maakt nog niet dat andere ondermingen deze zuiver beschrijvende woorden niet in hun handelsnaam mogen opnemen. Brasilbinkie combineert de woorden met de zelfbedachte, unieke, naam "Brasilbinkie", welke naam door haar bovendien steeds voorop gesteld wordt. Vorderingen afgewezen.

4. 7. De vraag of partijen dezelfde handelsnaam voeren, wordt voorshands ontkennend beantwoord. Dat Brasilbinkie, ook) de aanduiding 'Rodizio Rotterdam' als zelfstandige handelsnaam gebruikt wordt door haar betwist, en is niet door Rodizio Rotterdam onderbouwd. Brasilbinkie erkent wel dat zij de aanduiding 'Rodizio Rotterdam' gebruikt, maar stelt dat zij deze aanduiding uitsluitend gebruikt in combinatie met haar handelsnaam Brasilbinkie. Het feit dat 'Rodizio Rotterdam' een onderdeel vormt van één van de door haar gebruikte handelsnamen, maakt 'Rodizio Rotterdam' nog niet tot een zelfstandige handelsnaam van Brasilbinkie. Wel kan, door toevoeging van dit onderdeel, sprake zijn van een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van die van Rodizio Rotterdam. Daarvan is, naar voorlopig oordeel, echter geen sprake. 'Rodizio' en 'Rotterdam' zijn, als gezegd, zuiver beschrijvende woorden. Dergelijke woorden mogen - in beginsel- door iedere ondernemer in zijn handelsnaam worden opgenomen. Aldus wordt monopolisering van zuiver beschrijvende woorden voorkomen. Brasilbinkie combineert deze woorden met de zelfbedachte, unieke, naam 'Brasilbinkie' welke naam door haar bovendien steeds voorop gesteld wordt, zowel in haar Jogo als in haar sociale media accounts. Hierdoor wijkt de handelsnaam in meer dan geringe mate af van die van Rodizio Rotterdam.