IEF 20751

Vordering verbod octrooi-inbreuk afgewezen

Rechtbank Den Haag 1 juni 2022, IEF 20751; ECLI:NL:RBDHA:2022:5472 (Barco tegen Sahara) Barco is een wereldwijd opererende onderneming die onder meer presentatiehuipmiddelen en streamingsapparatuur op de markt brengt. Barco is houdster van Europees octrooi EP 668. Barco brengt onder de naam ‘ClickShare’ onderdelen van een presentatiesysteem op de markt waarin de technologie van EP 668 is toegepast. ClickShare maakt het voor deelnemers aan een vergadering mogelijk om beeldmateriaal en informatie op hun computer te delen met andere deelnemers aan de vergadering via een centraal presentatiescherm in de vergaderruimte. Het octrooi EP 668 is in een andere procedure vernietigd [IEF 19656], Barco is in beroep gegaan. In de onderhavige procedure is in de zgn. 'zwevende periode' niet geschorst. Sahara heeft aangevoerd belang te hebben bij voortzetting zolang Barco zich op het standpunt stelt dat zij de maatregelen van de conclusies toepast en het octrooi mogelijk herleeft. Ter beantwoording van de vraag óf sprake zou zijn van inbreuk als EP 668 geldig zou zijn is een debat gevoerd. De vorderingen van Barco worden afgewezen.

4.1 6. Indien de CS2 wel een transmitter zou bevatten, zou dit voor Barco toch vrij eenvoudig moeten zijn aan te tonen. Net zoals Sahara een deurwaarder heeft gevraagd om een testaankoop te doen en de dongle te bekijken, had Barco ook tot een testaankoop kunnen overgaan. Dit heeft zij niet gedaan, althans de resultaten daarvan zijn niet overgelegd, terwijl Barco daarvoor niets in de weg heeft gestaan en zij daar zelfs door Sahara toe is aangespoord. Die keuze komt voor rekening van Barco en zorgt er in elk geval voor dat naar het oordeel van de rechtbank tegenover de gemotiveerde betwisting van Sahara door Barco onvoldoende op tafel is gelegd. Dat wat zij aanvoert is eenvoudigweg te mager om haar stelling dat de CS2 niet anders is dan de CS 1 en (dus) beschikt over een transmitter te kunnen dragen. Nu niet in geschil is dat zonder transmitter de Clevershare niet inbreukmakend is, komen de inbreukvorderingen ook voor deze versie niet voor toewijzing in aanmerking.