IEF 18147

Vordering afgewezen, online archivering rechtmatig artikel Trouw prevaleert boven privacy

Ktr. Rechtbank Amsterdam 13 november 2018, IEF 18147; IT 2690; ECLI:NL:RBAMS:2018:8241 (Eiseres tegen Trouw) Mediarecht. Privacy. Eiseres is door haar vader ontvoerd geweest naar het buitenland. Trouw heeft een artikel in haar dagblad gepubliceerd over de terugkeer van eiseres naar Nederland en de hereniging met haar moeder. In het artikel worden de voornaam, achternaam en woonplaats van eiseres vermeld. Op enig moment is het oorspronkelijke artikel door Trouw opgenomen in haar online archief. Het was daardoor via de website van Trouw voor derden toegankelijk. Eiseres heeft tussen 2008 en 2017 meerdere malen gevorderd het artikel uit de database te halen. De hoofdredactie van Trouw heeft uiteindelijk in 2017 besloten het artikel offline te halen. Eiseres heeft de rechtmatigheid van het artikel niet betwist. De pers heeft primair de rol van publieke waakhond en een belangrijke secundaire functie is het beschikbaar houden en maken van nieuws in archieven. Een verplichting tot het verwijderen van het artikel, dat op zichzelf rechtmatig is, is om privacyredenen aan de kant van eiseres niet te verenigen. De online archivering is dan geen betrouwbare getuigenis meer van het verleden. Vordering afgewezen.

10. Bij de afweging van deze belangen wordt voorop gesteld dat – zoals hiervoor al is overwogen – [eiseres] de rechtmatigheid van het artikel in deze procedure niet, althans niet in concreto heeft betwist en dat dus van de rechtmatigheid van het artikel wordt uitgegaan. Hetgeen Trouw met betrekking tot de rechtmatigheid van het artikel naar voren heeft gebracht behoeft geen bespreking. Echter, ook als de rechtmatigheid van een publicatie niet in geding is, kan deze door het opnemen in een online archief, via zoekmachines, jaren na het verschijnen van de publicatie nog altijd negatieve gevolgen hebben voor de betrokken personen. Daar staat echter tegenover dat de samenleving moet kunnen vertrouwen op een volledige en integere online archivering. Media hebben bij het dienen van dit publieke belang een belangrijke taak. De pers heeft namelijk primair de rol van publieke waakhond, maar een belangrijke secundaire functie is het beschikbaar maken en houden van nieuws in archieven. Daarmee is een verplichting tot het verwijderen van het artikel, dat op zichzelf rechtmatig is, om privacy redenen aan de kant van [eiseres] , niet goed te verenigen. De online archivering zou dan geen betrouwbare getuigenis van het verleden meer vormen. De belangen afwegend, is de kantonrechter van oordeel dat het belang van [eiseres] bij bescherming van haar privacy, gelet op hetgeen zij over de gevolgen van die privacy-inbreuk heeft gesteld, niet opweegt tegen het recht op vrijheid van meningsuiting aan de zijde van Trouw.