Gepubliceerd op dinsdag 18 juli 2017
IEF 16965
Hof Arnhem-Leeuwarden ||
11 jul 2017
Hof Arnhem-Leeuwarden 11 jul 2017, IEF 16965; (MergenMetz tegen Cozzmoss), https://www.ie-forum.nl/artikelen/voorstel-maatstaf-gemiste-advertentie-inkomsten-levert-matiging-op

Uitspraak ingezonden door Lucia van Leeuwen, DLA Piper.

Voorstel maatstaf gemiste advertentie-inkomsten levert matiging op

Hof Arnhem-Leeuwarden 11 juli 2017, IEF 16965 (MergenMetz tegen Cozzmoss) Auteursrecht. MergenMetz plaatst opiniestukken op haar website, waar in een aantal stukken via een hyperlink verwezen wordt naar haar eigen informatiesysteem met pdf-bestanden van krantenartikelen van Trouw en De Volkskrant. Cozzmoss hield zich bezig met handhaving van auteursrechten van geschreven teksten en artikelen van bij haar aangesloten (rechts)-personen, waaronder Trouw en De Volkskrant. In eerste aanleg werd auteursrechtinbreuk van zeven verveelvoudigde en openbaargemaakte krantenartikelen vastgesteld en MergenMetz veroordeeld tot betaling van € 2.124,60 aan schadevergoeding en € 150,75 aan administratiekosten, alsmede de proceskosten, begroot op € 3.710,96. Het hof acht de door MergenMetz voorgestelde maatstaf passend voor het bepalen van de omvang van de schade. Onvoldoende betwisting door Cozzmoss. De toegewezen schadevergoeding wordt gematigd en de proceskosten worden gecompenseerd. 

5.18. Daarentegen acht het hof de door MergenMetz voorgestelde maatstaf, afgestemd op de door De Volkskrant en Trouw gemiste advertentie-inkomsten, in dit geval wel passend voor het bepalen van de omvang van de door hen geleden schade. MerkenMetz heeft in dit verband onweersproken aangevoerd dat de pdf-bestanden van de onderhavige artikelen 1.897 maal zijn geraadpleegd en dat het marktconforme tarief per vertoonde advertentie bij drie frames c.q. advertenties per webpagina 0.01 bedraagt, terwijl op de website van de Persgroep (productie 11 van MergenMetz) als hoogste advertentietarief € 100,- per duizend vertoningen staan vermeld. Op grond hiervan zouden de misgelopen bezoeken aan De Volkskrant en Trouw maximaal € 139,30 aan gemiste advertentie-inkomsten hebben gekost, aldus MergenMetz. Cozzmoss heeft hiertegenover het – hiervoor verworpen – standpunt ingenomen dat de door haar voorgestane begrotingswijze (economische waarde) de juiste is, maar zij heeft als zodanig de berekening van MergenMetz van de als gevolg van de inbreuk gemiste advertentie-inkomsten niet voldoende gemotiveerd en onderbouwd betwist. Waar Cozzmoss aanvoert dat de schade ook bestaat in de abonnementen die de kranten zijn misgelopen, heeft zij dat verweer onvoldoende toegelicht en gekwantificeerd. Het hof gaat dan ook uit van de op de door MergenMetz gestelde grondslag volgens MergenMetz door haar handelen (maximaal) veroorzaakte schade, derhalve € 139,30. Grief 5 slaagt derhalve.

5.19. Voor toewijzing van de –gemotiveerde betwiste- verhoging van 25% van het bedrag aan schadevergoeding, bestaat in dit geval onvoldoende grond. Ook grief 6 slaagt derhalve.

6.1 De grieven 5 en 6 slagen. De overige grieven falen. In conventie is toewijsbaar een bedrag van € 139,30 aan schadevergoeding en € 150,75 voor administratiekosten. Nu in hoger beroep vast staat dat het door MergenMetz eerder betaalde bedrag van € 450,- is teruggestort, strekt dit bedrag niet in mindering op de toegewezen bedragen. Grief 9 tegen de afwijzing van de vordering in reconventie faalt, zodat het vonnis in die procedure moet worden bekrachtigd.

6.2. Nu beide partijen in conventie en in hoger beroep voor een deel in het ongelijk worden gesteld, zullen de kosten van die instanties worden gecompenseerd, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.