Gepubliceerd op maandag 8 augustus 2022
IEF 20872
Rechtbank Amsterdam ||
20 jul 2022
Rechtbank Amsterdam 20 jul 2022, IEF 20872; ECLI:NL:RBAMS:2022:4333 (Puma tegen gedaagden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/voldoende-recht-bij-inbreukverbod

Voldoende recht bij inbreukverbod

Rb. Amsterdam 20 juli 2022, IEF 20872; ECLI:NL:RBAMS:2022:4333 (Puma tegen gedaagden) Puma is houdster van verschillende merkregistraties. Gedaagde 1 (getrouwd met gedaagde 2) heeft verschillende ‘Puma’ producten verkocht aan kopers. Puma heeft onderzoek laten doen naar deze producten en heeft vastgesteld dat het gaat om namaakproducten. Puma vordert onder meer dat gedaagden worden veroordeeld om iedere inbreuk op de merkrechten van Puma te staken. De rechtbank oordeelt dat Puma recht heeft op toewijzing van haar vorderingen. Puma heeft voldoende recht en belang bij een inbreukverbod. Ook de gevorderde afgifte van de voorraad van gedaagden is toewijsbaar. Daarnaast wordt de gevorderde dwangsom als stimulans van het overig gevorderde toegewezen.

4.5. De rechtbank kan niet met zekerheid vaststellen hoeveel Puma namaakproducten [gedaagden] in totaal hebben verkocht, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het alleen om de proefaankopen van Puma zou gaan, mede gelet op de overboekingen op de bankafschriften. Nu Puma haar vordering tot schadevergoeding heeft laten vallen, is het voor de beoordeling ook niet nodig om de exacte omvang van de handel vast te stellen. Wel heeft Puma bij deze stand van zaken recht en belang bij toewijzing van haar overige vorderingen, zoals hierna overwogen.

4.6. Met Puma is de rechtbank van oordeel dat grond bestaat voor toewijzing van het onder I en II gevorderde stakingsbevel en afgifte van de voorraad, hoewel tijdens de mondelinge behandeling door [gedaagden] is verklaard dat zij geen voorraad hebben en de aankopen die bij hen in Nederland worden gedaan vanuit Turkije naar Nederland komen. Dat dit de gang van zaken is, wordt overigens door Puma betwist. Ook is geen onthoudingsverklaring getekend. Puma heeft voldoende recht en belang bij een door de rechtbank op te leggen verbod. Het onder I gevorderde stakingsbevel wordt op de in 5.1 vermelde wijze toegewezen. De onder II gevorderde afgifte van de voorraad - voor zover er voorraad is - van [gedaagden] is ter versterking van het inbreukverbod eveneens toewijsbaar.