IEF 18697

Vloerlamp maakt inbreuk op auteursrecht

Vzr. Rechtbank Overijssel 18 september 2019, IEF 18697; ECLI:NL:RBOVE:2019:3295 (Layer Big Loft tegen Shine your Light) Eiser is ontwerper van interieurproducten, waaronder de lamp ‘Layer Big Loft‘. Gedaagde heeft de vloerlamp ‘Shine Your Light’ op de markt gebracht en te koop aangeboden. Eiser beweert dat zijn lamp auteursrechtelijk is beschermd en dat gedaagde dit heeft geschonden. Er rijzen twee vragen: (i) is in dit geval sprake van een auteursrecht, en zo ja, (ii) maakt ‘Shine Your Light‘ daar inbreuk op? De rechtbank komt tot de conclusie dat op de lamp van eiser een auteursrecht rust, aangezien de vormgeving van ‘Later Big Loft‘ het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en creatieve keuzes en aldus als werk in de zin van de Aw kan worden aangemerkt. Gelet op het feit dat de meest beeldbepalende eigenschappen overeenkomen en de beperkte verschillen slechts van ondergeschikt belang zijn met betrekking tot de totaalindruk, is ook sprake van een inbreuk op het auteursrecht van eiser door gedaagde. 

Ter beantwoording staat dus in de eerste plaats de vraag of de ‘Layer Big Loft’ zoals door [eiser 1] c.s. op de markt wordt gebracht een persoonlijk stempel draagt en een eigen karakter heeft.

4.5. Van een vorm die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen, is ten aanzien van de ‘Layer Big Loft’ geen sprake. De lampenvoet bestaat uit twee open langwerpige rechthoeken die elkaar kruisen. Aan de onderkant gebeurt dit op gelijke hoogte. Aan de bovenkant kruisen de rechthoeken (zonder tussenruimte) over elkaar. Boven de lampenvoet is een grote ronde lampenkamp bevestigd (diameter 70 cm). De lampenvoet is gemaakt van eikenhout en kan worden afgewerkt in elke door de afnemer gewenste kleur. De lampenkap is leverbaar in verschillende materialen. Deze vormgeving is onmiskenbaar het resultaat van scheppende menselijke arbeid en van creatieve keuzes en dient niet slechts een technisch effect. In zoverre kan in redelijkheid niet betwijfeld worden dat het gaat om een werk in de zin van de Aw.

[…]

4.8. De conclusie moet zijn dat de ‘Layer Big Loft’ als werk in de zin van de Auteurswet moet worden aangemerkt en aldus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dat betekent dat [eiser 1] c.s. als maker c.q. licentiehouder kan optreden tegen een eventuele schending van het auteursrecht op de ‘Layer Big Loft’.

[…]

4.10. De verschillen laten onverlet dat de totaalindrukken van beide lampen overeenstemmen. Dat komt met name doordat juist de meest beeldbepalende eigenschappen (een forse staande lamp, bestaande uit twee rechthoeken die elkaar onder op gelijke hoogte kruisen en boven over elkaar heen kruisen, gecombineerd met een (contrasterende) ronde lampenkamp), overeenkomen. De ruimte bij de kruising aan de bovenzijde (5mm), de beperkte verschillen in maatvoering en de uitvoering van de voet in metaal in plaats van hout, zijn van onderschikt belang en leiden niet tot een andere totaalindruk. Dat geldt ook voor de wieltjes die niet direct zichtbaar zijn. Dat leidt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat [gedaagde 1] c.s. onvoldoende eigen keuzes heeft gemaakt, dat haar lamp niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt en dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van [eiser 1] c.s. Dat [gedaagde 1] c.s. mogelijk niet bewust de ‘Layer Big Loft’ heeft willen kopiëren maakt het voorgaande niet anders. [gedaagde 1] c.s. heeft zich bij het maken van de ‘Shine Your Light’ laten inspireren door wat zij op internet vond en wat door haar zakenpartners werd aangeboden. Daarmee heeft zij het risico genomen dat zij zich bewust of onbewust zou laten inspireren tot het vervaardigen van een inbreukmakend product. Dit risico dient voor haar rekening te blijven.

4.11. Dit leidt tot de slotsom dat het onder ‘1’ gevorderde bevel iedere (verdere) inbreuk te staken, zal worden toegewezen. Daarbij geldt wel dat voor zover wordt gevorderd dat het bevel zich zal uitstrekken tot iedere lamp die een met de ‘Layer Big Loft’ overeenstemmende totaalindruk wekt, dit als na te melden zal worden ingeperkt om executiegeschillen te voorkomen.