IEF 17400

Vijfmaal inbreuk op auteursrecht en persoonlijkheidsrecht foto's FLAKKA-gebruiker

Ktr. Rechtbank Den Haag 19 december 2017, IEF 17400; ECLI:NL:RBDHA:2017:15526 (Foto Flakka-gebruiker) Auteursrecht. Professioneel foto- en videografen creëren ten behoeve van SP Networks foto's en video's van de actualiteiten in de regio Haaglanden (artikel Midden op het kruispunt en toch de weg kwijt zijn). SP Networks kan licenties verkopen en er is een lastgevingsovereenkomst voor handhaving auteursrecht en persoonlijkheidsrechten. Op Trendviraal.nl zijn vier foto's geüpload en openbaargemaakt in het artikel "Zombie-Dr*gs Flakka gebruiker opgepakt in Den Haag! (beelden)". Inbreuk staat vast. De schade wordt berekend aan de hand van de algemene voorwaarden van Vereniging Dutch Photographers en vastgesteld op €285,00, welk bedrag de kantonrechter als redelijk voorkomt. Vijfmaal inbreuk op auteursrecht à €285,00, eveneens vijfmaal ontbreken naamsvermelding, vijfmaal wekken van indruk dat TRENDVIRAAL auteursrechthebbende is, eenmaal verminking à €285,00 (stuk afgesneden). Totaalschadebedrag: €4.560,00 en proceskostenveroordeling: €5.362,45.

5.6. Voorts is niet in geschil dat onderaan de webpagina van K "COPYRIGHT © 2016 TRENDVIRAAL" stond vermeld. Daarmee wordt naar het oordeel van de kantonrechter bij het publiek de indruk gewekt dat K de maker en auteursrechthebbende is van alles wat op de website is geplaatst, waaronder de werken van de fotografen. Ook op dat punt is aldus sprake van een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de fotografen. Hoewel volgens K een schadevergoeding van €285,00 redelijk en billijk is, is de kantonrechter - met het oog op hetgeen hiervoor is overwogen - van oordeel dat vijfmaal een vergoeding van €285,00 redelijk is nu het in dit geval vijf foto's betreft.

5.7. K heeft foto 1 in bewerkte vorm op zijn website geplaatst. Deze bewerkte versie is bijgesneden en minder scherp. K heeft gesteld dat dit een wijziging van geringe aard betreft en dat het bijsnijden, naar de kantonrechter begrijpt, geen verminking heeft opgeleverd. Bij fotografie is de plaatsing van het afgebeelde object binnen het kader echter van de (essentiële) middelen waarmee een fotograaf zijn persoonlijk stempel op de foto kan drukken. Het bijsnijden van een foto levert daarom naar het oordeel van de kantonrechter een 'verminking' van het origineel op. Ook op dit punt heeft SP Networks de schade berekend aan de hand van de algemene voorwaarden van Vereniging Dutch Photographers en vastgesteld op €285,00, welk bedrag de kantonrechter als redelijk voorkomt.