Gepubliceerd op vrijdag 29 juni 2018
IEF 17797
Rechtbank Amsterdam ||
23 jun 2018
Rechtbank Amsterdam 23 jun 2018, IEF 17797; ECLI:NL:RBAMS:2018:5551 (Gamejournalistiek), https://www.ie-forum.nl/artikelen/via-clip-geen-rechtstreekse-toestemming-overname-artikel-over-gamejournalistiek

Uitspraak ingezonden door Mira Herens, NVJ.

Via CLIP geen rechtstreekse toestemming overname artikel over gamejournalistiek

Ktr. Rechtbank Amsterdam 22 juni 2018, IEF 17797; ECLI:NL:RBAMS:2018:5551 (Gamejournalistiek) Auteursrecht. Freelance journalist heeft een artikel geschreven met de titel 'Gamejournalist? Je kop houden en luisteren' dat niet-exclusief is verkocht aan VillaMedia. Media Digitaal heeft via haar website dit artikel overgenomen. Ondanks dat Media Digitaal door Stichting PRO wordt belast volgens CLIP voor digitaal hergebruik in knipselkranten, volgt daaruit geen rechtstreekse toestemming. VillaMedia heeft geen volmacht verstrekt aan CLIP. Uit het feit dat Media Digitaal meermaals is belast voor het gebruik van artikelen van Villamedia kan niet zonder meer worden afgeleid dat een algemene volmacht aan CLIP is afgegeven, noch specifiek voor het onderhavige artikel toestemming was verleend. Schadevergoeding van €798,00 en proceskostenveroordeling.

10. Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of Media Digitaal dit heeft gedaan met voorafgaande toestemming. Vaststaat dat Media Digitaal geen rechtstreekse toestemming van X heeft gevraagd of gekregen. Media Digitaal heeft zich erop beroepen indirecte toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van artikelen van onder andere VillaMedia middels haar met PRO gesloten overeenkomst. X heeft daartegenover gesteld dat VillaMedia geen volmacht heeft verstrekt aan CLIP zoals bedoeld in de 'regelingen voor knipsels'. Ter onderbouwing van haar stelling heeft X een lijst overgelegd van instellingen die aan CLIP een volmacht hebben verleend. Op die lijst komt VillaMedia niet voor. Media Digitaal heeft tegenover deze gemotiveerde betwisting door X haar verweer onvoldoende concreet onderbouwd, zodat dit verweer moet worden gepasseerd. Uit het enkele feit dat Media Digitaal meermaals is belast voor het gebruik van artikelen van Villamedia kan niet zonder meer worden afgeleid dat VillaMedia een algemene volmacht aan CLIP heeft afgegeven, noch dat specifiek voor het onderhavige artikel toestemming was verleend. Om die reden kan er niet van uit worden gegaan dat aan Media Digitaal op enige wijze toestemming is verleend voor het openbaar maken en verveelvoudigen van het artikel. Daarmee is vast komen te staan dat Media Digitaal inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van