IEF 20726

Verzoek aan minister om toelichting op status wetsvoorstel Auteurscontractenrecht

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming is verzocht de Kamer een brief te doen toekomen met daarin een toelichting op de status van de Wet wijziging auteurscontractenrecht. Ook wordt gevraagd in deze brief in te gaan op de vraag of de minister bereid is een bemiddelende rol te vervullen in de discussie over het schrappen van de uitzondering voor video on demand van artikel 45d, tweede lid van de Auteurswet.
Bron: Tweede Kamer.nl