IEF 20288

Verwijdering LinkedInprofiel Kamerlid was onvoldoende zorgvuldig

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 6 oktober 2021, IEF 20288, IT 3698; ECLI:NL:RBNHO:2021:8539 (Kamerlid tegen LinkedIn) Kort geding. Vordering van politicus om zijn profiel terug te plaatsen op social media platform wordt toegewezen. Verwijderde berichten hoeven niet te worden teruggeplaatst. Deze berichtgeving is terecht als misinformatie aangemerkt, maar de verwijdering van het profiel is onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen, omdat de beleidsrichtlijnen onvoldoende duidelijk waren over wat als misinformatie over Covid-19 kon worden aangemerkt. Zie ook databank Jurou.

4.36.

De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat LinkedIn op goede gronden betoogt dat [Kamerlid] ’s misinformatie past in het standaard patroon van Covid-19 gerelateerde misinformatie en als zodanig schadelijk is. De besproken uitlatingen zijn allemaal in meer of mindere mate geschikt om in te spelen op de gevoelens van degenen in de samenleving die door de beperkingen die samenhangen met de bestrijding van de pandemie in het bijzonder worden geraakt en/of deze als zwaar ervaren, en die op zoek zijn naar argumenten waarmee het beleid kan worden gediskwalificeerd. Verspreiding van die informatie kan daardoor afdoen aan de bereidheid van de lezers om goed gefundeerde adviezen op te volgen en zich aan voorgeschreven maatregelen te houden, vooral wanneer deze als beperkend worden ervaren.

Als kritiek op het beleid van het kabinet zijn de uitlatingen van zeer betrekkelijke waarde, juist omdat ze de onderbouwing missen om beleidsmakers tot heroverweging te kunnen aanzetten.