IEF 17825

Verwarring te vrezen voor vestiging Twinkeltje in de straat waar 't Winkeltje sinds 1974 zit

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 6 juli 2018 IEF 17825; ECLI:NL:RBOBR:2018:3293 (Bomitex tegen Twinkeltje) Handelsnaamrecht. Bomitex exploiteert een kledingzaak genaamd 't Winkeltje in Uden. Twinkeltje verkoopt dames- en kindermode, wooninrichtingen en accessoires in Den Bosch. Op 9 mei 2018 adverteerde Twinkeltje met de mededeling dat ze een dameskledingwinkel zou gaan openen in Uden. Bomitex heeft direct bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de handelsnaam Twinkeltje. Dit verzoek is niet gehonoreerd en in het pand in Uden hangen posters met de mededeling dat Twinkeltje daar een winkel gaat openen. De twee vestigingen van Twinkeltje in Den Bosch hebben niet tot verwarring onder het publiek geleid omdat de bekendheid van 't Winkeltje zich beperkt tot Uden en omgeving. Maar nu Twinkeltje de bedoeling heeft zich met een damesmodezaak te vestigen in Uden, en bovendien in de straat waar 't Winkeltje sinds 1974 met haar (dames)modezaak gevestigd is, wordt aangenomen dat er verwarring bij het publiek te vrezen is. De vordering wordt toegewezen, omdat voldoende aannemelijk is geworden dat verwarring bij het publiek is te vrezen.

4.7. Beide handelsnamen bevatten exact dezelfde letters, hetzelfde aantal die in dezelfde volgorde achter elkaar staan. In visueel opzicht vertonen 't Winkeltje en Twinkeltje dus een sterke gelijkenis. Het verschil van de plek waar de hoofdletter staat zal het (normaal) oplettend publiek dat hoofdzakelijk uit winkelende consumenten bestaat, niet snel opvallen. Het uitspreken van de naam 't Winkeltje klinkt nagenoeg hetzelfde als Twinkeltje. Bij het horen van de mededeling dat een bepaald kledingstuk is gekocht bij 't Winkeltje in Uden is het aannemelijk dat het (winkelend) publiek niet kan horen welk ‘winkeltje’ er bedoeld wordt zodat de komst van Twinkeltje in Uden verwarring zal veroorzaken.

Twinkeltje heeft erop gewezen dat de logo’s van de handelsnamen van de winkels sterk van elkaar verschillen. Op de door Twinkeltje getoonde moodboards met de verzameling foto’s is inderdaad te zien dat de logo’s van elkaar verschillen. De presentatie van Twinkeltje met gouden cursief gedrukte letters en een ster is anders dan die van 't Winkeltje, dat een logo heeft met rechte letters en in de kleuren rood en geel. Echter, gezien het feit dat beide winkels dameskleding verkopen en – wanneer Twinkeltje haar deuren opent in Uden – op een geringe afstand van elkaar in dezelfde straat gevestigd zullen zijn, is aannemelijk dat dit verschil in logo onvoldoende is ter voorkoming van verwarring bij het (winkelend) publiek.

4.8. Er is sprake van een duidelijk vergelijkbare aard van de ondernemingen. Beide partijen richten zich op de verkoop van trendy kleding aan jonge, moderne dames. Dit blijkt onder meer uit de wijze waarop zij in advertenties en op instagram naar buiten treden (gelet op de bij dagvaarding overgelegde bijlagen bij productie 15 bij dagvaarding). Beide winkels laten foto’s zien van jonge vrouwen in chique/sportieve kleding. Dat de uitstraling van beide winkels verschilt, betekent niet dat zij zich niet tot hetzelfde publiek richten.

Twinkeltje heeft nog aangevoerd dat de aard van haar onderneming anders is dan 't Winkeltje omdat zij veel meer online georiënteerd is. Bij Twinkeltje kun je (naast kleding in de fysieke winkel) kleding kopen via de webshop. Maar ook dit gegeven is geen omstandigheid die maakt dat het gebruik van een sterk gelijkende handelsnaam in dit geval niet tot verwarring zou leiden.

4.9. Twinkeltje heeft erop gewezen dat de handelsnaam waarin de woorden “'t Winkeltje” voorkomen, veel voorkomend is.

Echter, de door Twinkeltje op de als productie 2 overgelegde lijst met voorbeelden van ondernemingen met de woorden 't Winkeltje in hun handelsnaam staan in veel gevallen ondernemingen die andere koopwaar dan dameskleding verkopen, en/of ondernemingen die niet in de nabijheid van 't Winkeltje in Uden zijn gelegen.

Dit laatste is in dit geval nu juist het probleem. De twee vestigingen van Twinkeltje in Den Bosch hebben niet tot verwarring onder het publiek geleid omdat de bekendheid van 't Winkeltje zich beperkt tot Uden en omgeving. Maar nu Twinkeltje de bedoeling heeft zich met een damesmodezaak te vestigen in Uden, en bovendien in de straat waar 't Winkeltje sinds 1974 met haar (dames)modezaak gevestigd is, wordt aangenomen dat er verwarring bij het publiek te vrezen is.

't Winkeltje heeft meerdere voorbeelden overgelegd van verschillende gevallen waarmee zij aannemelijk heeft gemaakt dat er, sinds het moment dat Twinkeltje heeft aangekondigd een vestiging in Uden te openen, zich ook daadwerkelijk verwarring heeft voorgedaan. Twinkeltje heeft hier nog tegenover gesteld dat zij twijfelt aan de authenticiteit van de door 't Winkeltje overgelegde producties over de verwarring, maar hierop heeft 't Winkeltje ter zitting gereageerd. De voorzieningenrechter heeft vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de door 't Winkeltje overgelegde voorbeelden zich niet daadwerkelijk hebben voorgedaan.

4.10. Uit het voorgaande volgt dat voldoende aannemelijk is geworden dat Twinkeltje inbreuk maakt op de oudere handelsnaam van 't Winkeltje. De vorderingen onder 1 en 2 liggen voor toewijzing gereed. De met artikel 5 Handelsnaamwet strijdige handelsnaam voor de winkel in Uden dient ook uit het handelsregister te worden verwijderd. De voorzieningenrechter acht de gevorderde termijn van drie dagen erg kort om het Twinkeltje mogelijk te maken aan de veroordelingen te voldoen zonder dwangsommen te verbeuren. De termijn zal worden gesteld op veertien dagen na betekening van dit vonnis.