IEF 20216

Vervolg scooterzaak voor Gerecht EU

GEU 22 september 2021, IEF 20216; T-685/20 (Asiangear tegen Multimox) Asiangear importeert een scooter, waarvan het uiterlijk ontworpen werd door Sanyang. Sanyang eist het EU-model op, op grond van het auteursrecht, Asiangear probeert dit te vernietigen, zie [IEF 20192]. Beide acties hebben als doel het ontnemen van de titel van Multimox zodat zij geen modelrechtelijke verbodssancties kan opleggen tegen Asiangear. Aanvankelijk kreeg Asiangear bij EUIPO gelijk, maar dit oordeel werd door de beroepskamer vernietigd. Het GEU bevestigt dit oordeel. Daarnaast stelt het Gerecht dat het te kwader trouw indienen van modellen van derden mag. Het inbrengen van het vonnis van de rechtbank van 11 augustus 2021, zie [IEF 20143], maakte het oordeel van het GEU niet anders. Er wordt legistisch geoordeeld dat kwade trouw bij deponering geen argument is, ondanks het oordeel van de Nederlandse rechtbank dat er inderdaad kwade trouw was van de modeldeposant.

65 In Rn.37 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer das Vorbringender Klägerin zu den oben genannten  Zulassungsanträgen zurück gewiesen. Sie hat erstens ausgeführt, dass  die  Zulassungsbescheinigungen keine  Abbildung  des  chinesischen Geschmacksmusters zeigten, auf das sich die Klägerin zur Begründung ihres Antrags auf Nichtigerklärung stütze,  sondern nur technische Zeichnungen eines Motorrollers, und dass ein Zusammenhang zwischen diesen  Zeichnungen und  dem  chinesischen Geschmacksmuster von der Klägerin nicht dargelegt worden sei.  Zweitens enthielten die von der Klägerin vorgelegten Bescheinigungen keine  Angaben über das Datum des Inverkehrbringens der betreffenden Rollermodelle. Drittens habe die Klägerin den Zusammenhang zwischen dem Unternehmen „Taizhou Zhongneng Motorcyle Co. Ltd“ als Herstellerin der in diesen Bescheinigungen genannten Motorroller und dem  Unternehmen  „Zhejiang  Sanyang  Motorcycle  Industry  Co.,  Ltd.“  als Inhaberin des chinesischen Geschmacksmusters nicht dargelegt.