Gepubliceerd op vrijdag 28 mei 2021
IEF 19979
EUIPO - OHIM ||
19 mei 2021
EUIPO - OHIM 19 mei 2021, IEF 19979; (Portret jonge vrouw), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vervolg-op-euipo-portretmerk-van-model-maartje-verhoef-is-geldig

Uitspraak ingezonden door Mirjam Mollema, De Merkplaats.

Vervolg op EUIPO: Portretmerk van model Maartje Verhoef is geldig

EUIPO Vierde Kamer van Beroep 19 mei 2021, IEF 19979; R 378/2021-4 (Portret jonge vrouw) Beroep betreffende de aanvraag voor Uniemerk nr. 17 358 458. Rozanne Verduin Holding verzocht om inschrijving van het beeldmerk (foto) als Uniemerk voor de volgende diensten: Klasse 35 - Diensten van mannequins en fotomodellen voor publiciteit of verkooppromotie; Klasse 41 - Diensten van modellen en mannequins voor ontspannende of recreatieve doeleinden. Dit verzoek werd geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub b) van de Verordening inzake het Uniemerk (‘UMV’) omdat het elk onderscheidend vermogen miste met betrekking tot de diensten waarvoor bescherming werd gevraagd. Aanvraagster verzoekt de Kamer van Beroep de weigering met betrekking tot het aangevraagde merk op te heffen en dit in te schrijven voor alle aangevraagde diensten. Het beroep wordt gegrond geacht en de bestreden beslissing vernietigd. Zie ook [IEF 17285].

16. Het enkele feit dat een foto een natuurgetrouwe weergave is van wat is afgebeeld, betekent niet dat deze weergave niet als merk kan worden opgevat, des te meer aangezien de afbeelding op zich niets zegt over de aangevraagde diensten. Het aangevraagde teken betreft, zonder twijfel, de afbeelding van het gezicht van een bepaalde persoon, met haar unieke gelaatstrekken oftewel haar specifieke uiterlijke kenmerken en dit in de vorm van een pasfoto. Behalve (onder andere) de naam en voornaam geldt de weergave van het gezicht in de vorm van een pasfoto voor de identificatie van een persoon en derhalve voor zijn of haar onderscheiding van andere personen. Of de persoon bij het zien van de afbeelding daadwerkelijk bij naam genoemd kan worden omdat zij bij het relevante publiek bekend is doet hier niet aan af.