IEF 19078

Verstrekken inloggegevens levert wanprestatie op

Rechtbank Amsterdam 12 december 2019, IT 19078 (Company.info tegen PSV en Hypercube) PSV en Company.info hebben een overeenkomst gesloten waarbij PSV toegang krijgt tot de online database van Company.info. In de overeenkomst is onder andere bepaald dat het gebruik van de dienst van Company.info strikt persoonlijk is en dat het niet is toegestaan om de persoonlijke logingegevens aan derden te verstrekken, collega’s daaronder begrepen. PSV heeft deze inloggegevens echter toch verstrekt aan Hypercube, door wie vervolgens records (gegevens) uit Company.info zijn geëxporteerd.

PSV wordt veroordeeld om schade te vergoeden aan Company.info wegens wanprestatie van de overeenkomst. Ten aanzien van Hypercube is komen vast te staan dat er sprake is van een sui generis databank en dat Company.info als producent kan worden beschouwd en rechthebbende is op het databankenrecht. Aangezien Company.info aan Hypercube geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de gegevens van Company.info, is komen vast te staan dat Hypercube het databankenrecht van Company.info heeft geschonden.

2.7. De schade die uit de wanprestatie voortvloeit moet door PSV worden vergoed, tenzij deze niet toerekenbaar is. In dit geval zijn de logingegevens verstrekt om te gebruiken in het kader van het project van Hypercube. Volgens de geldende verkeersopvattingen ben je, in ieder geval tot op zekere hoogte, verantwoordelijk voor wat er gebeurt met je logingegevens als je deze aan een derde verstrekt om te gebruiken. In dit geval is de login gebruikt ten behoeve van de door PVS aan Hypercube gegevens opdracht. PSV heeft ook een tool ontvangen van Hypercube waarin in ieder geval de door Hypercube bij Company.info opgehaalde gegevens ten aanzien van de 6218 bedrijven zijn verwerkt. Er bestaat dus een te voorzien verband tussen het handelen van Hypercube en de wanprestatie. Dat dit specifieke gebruik (extractie van een aantal records) niet door PSV is opgedragen of was bedacht, doet hier niet aan af. Dat Hypercube dit kon doen is PSV te verwijten aangezien zij de logingegevens heeft verstrekt. Dit betekent dat de door Company.info geleden schade dus ook door PSV moet worden vergoed.

2.13. De intentie, bedoeling, gedachten, opzet en de al dan niet verkregen toestemming van PSV zijn niet relevant bij beoordeling hiervan. De vraag die beantwoord moet worden is of de gegevens zijn opgevraagd althans zijn hergebruikt. En dat is gebeurd. Aan Hypercube is hiervoor door Company.info geen toestemming gegeven.

2.15. Kortom, er is door Hypercube inbreuk gemaakt op het databankenrecht van Company.info. De hierdoor geleden schade zal door Hypercube moeten worden vergoed.