IEF 20248

Vermelding filmproducent aan te merken als handelsnaamgebruik

Gerechtshof Den Haag 14 september 2021, IEF 20248; ECLI:NL:GHDHA:2021:1953 (Rat Pack tegen Ratpac) Rat Pack DE is een Duitse filmproducent van speelfilms, met name kinder- en jeugdfilms. Ratpac US is actief in de filmindustrie en is betrokken bij de financiering van Hollywoodspeelfilms. Ratpac US heeft een Uniemerk aangevraagd voor het woordmerk RATPAC. De vordering van Rat Pack DE dat Ratpac US bevolen wordt het gebruik van deze naam te staken in Nederland is door de rechtbank afgewezen. In hoger beroep richten de grieven zich tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van voldoende bekendheid van de naam RAT PACK in Nederland om voor bescherming als handelsnaam in aanmerking te komen. Door het vermelden van de handelsnaam in de voor- en aftiteling is er sprake van handelsnaamgebruik die het publiek kan herkennen. De grieven slagen en het vonnis wordt vernietigd. 

12. De onbetwiste stelling van Rat Pack DE dat het gebruikelijk is dat de handelsnaam van een filmproducent in de openingstitel en de aftiteling van een door hem geproduceerde film wordt vermeld mede in aanmerking nemende, is het hof van oordeel dat voormeld gebruik van de naam RAT PACK (FILMPRODUKTION) is aan te merken als handelsnaamgebruik. Het publiek zal deze naam herkennen als de naam waaronder de onderneming, die de film (mede) heeft geproduceerd, zich ter identificatie bij het publiek aandient. Dat geldt te meer nu het woord filmproduktion onderdeel van de gebruikte naam uitmaakt. Dat de naam in de openingstitel en de aftiteling slechts kort zichtbaar is en daar ook andere namen vermeld staan doet daar onvoldoende aan af. Dat het publiek de naam RAT PACK (FILMPRODUCTION) daardoor niet ziet of kan onthouden is gesteld noch gebleken. Het is ook de bedoeling dat het publiek dit wel ziet en onthoudt. Voorts is het hof van oordeel dat voormeld handelsnaamgebruik in onderling verband beschouwd voldoende is om aan te nemen dat sprake is van beschermingswaardige bekendheid bij het algemene filmkijkende publiek (de eindafnemers) en bij het professionele publiek. Het verweer van Ratpac US dat het gebruik beperkt is tot de periode van 2002 tot 2013 en dat er na 2013, althans 2015, geen gebruik meer is geweest wordt verworpen op grond van het hiervoor gegeven overzicht, waaruit ook blijkt van gebruik daarna. Dat Rat Pack DE in Duitsland gevestigd is, hier geen kantoor heeft en een voornamelijk Duitstalige website en Facebookpagina heeft, doet aan die bekendheid niet af. Grieven 1 tot en met 3 slagen dus.