Gepubliceerd op donderdag 23 december 2021
IEF 20422
Rechtbank Den Haag ||
22 dec 2021
Rechtbank Den Haag 22 dec 2021, IEF 20422; (Audi tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/verkoop-van-inbreukmakende-dvd-s-met-navigatiesoftware

Uitspraak ingezonden door Mila van der Sluis, Dillinger Law.

Verkoop van inbreukmakende dvd’s met navigatiesoftware

Rechtbank Den Haag 22 december 2021, IEF 20422; ECLI:NL:RBDHA:2021:14937 (Audi tegen gedaagde) Audi is een Duitse fabrikant van auto's en houdster van verschillende Uniemerken en internationale merkregistratie met gelding in de Benelux. Gedaagde heeft via verschillende advertenties op Marktplaats dvd’s met navigatiesoftware aangeboden, met daarop tekens gelijk aan de Audi-merken. Daarmee heeft hij handelingen verricht die in beginsel inbreuk maken op de merkrechten van Audi op grond van artikel 9 lid 2 onder a UMVo (voor de Uniemerken) en artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE (voor het Benelux-merk). Hij wordt veroordeeld zich te onthouden van iedere inbreuk, in de Europese Unie, op de Uniemerken en in de Benelux op het Beneluxmerk, waaronder begrepen zich te onthouden van het (doen) produceren, inkopen, invoeren, exporteren, in voorraad houden, te koop aanbieden, verkopen en/of anderszins verhandelen van de dvd’s met navigatiesoftware en/of verpakkingen daarvan met daarop tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Audi-merken.

4.7. Een inbreuk kan echter niet worden aangenomen in het geval van uitputting. Van uitputting kan sprake zijn indien gedaagde dvd’s zou verkopen die eerder door of met instemming van Audi in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt zijn gebracht. De bewijslast dat dit voor de door gedaagde aangeboden dvd’s het geval is, rust op gedaagde. Gedaagde heeft zijn standpunt echter niet onderbouwd, terwijl dit gelet op de gemotiveerde betwisting van Audi wel op zijn weg had  gelegen. Audi heeft immers gemotiveerd naar voren gebracht dat sprake is van imitatie-dvd’s. Gedaagde had bewijsstukken in het geding moeten brengen zoals facturen, waaruit blijkt dat de dvd’s die hij te koop aanbood, door of met toestemming van Audi in het verkeer zijn gebracht in de EER. Nu gedaagde tijdens de mondelinge behandeling heeft verklaard dat hij soortgelijke producten heeft verkocht als het product van de proefaankoop (en als de dvd’s op de foto’s van niet-originele dvd’s die door Audi in het geding zijn gebracht) kan de vraag of gedaagde de verkoper is geweest van de dvd van de proefaankoop strikt genomen in het midden blijven.
De rechtbank is overigens van oordeel dat Audi haar stelling dat het gedaagde was die de dvd aan Audi heeft verkocht voldoende heeft onderbouwd en dat de betwisting van gedaagde, die niet weerspreekt dat hij de verkoopprijs heeft ontvangen, op dit punt tekortschiet.