IEF 19095

Verbetering van arrest

hamer CC0

Hof Amsterdam 21 januari 2020, IEF 19095; ECLI:NL:GHAMS:2020:109 (X tegen Otazu License en OTZ) Het hof heeft in deze zaak op 12 november 2019 een arrest uitgesproken. Otazu License stelt dat het arrest een kennelijke fout bevat en verzoekt herstel. Het uitgesproken arrest wordt verbeterd. In plaats van: ''verklaart het merk Ro by Rodrigo Otazu met depotnr. 0795672 vervallen voor de klassen 9 en 14'' wordt in het dictum gelezen ''verklaart het merk Ro by Rodrigo Otazu met depotnr. 0795672 vervallen voor de klassen 9 en 20''.

Beoordeling

[geïntimeerde 2] c.s. wijst erop dat in het dictum is vermeld:

- verklaart het merk Ro by Rodrigo Otazu met depotnr. 0795672 vervallen voor de klassen 9 en 14, terwijl uit de overwegingen, met name rov. 3.5 tot en met 3.5.2, blijkt dat bedoeld is klassen 9 en 20.

Dat is juist. In rov 3.5.2 is op dat punt overwogen:

Nu wat betreft het niet gebruiken van het merk voor waren in de klassen 9 en 20 geen gemotiveerd verweer is gevoerd en van dergelijk gebruik ook niet gebleken is, had de rechtbank dat mindere niet alleen kunnen, maar ook moeten toewijzen. In zoverre slaagt de grief, voor het overige niet. De verwijzing naar klasse 14 in het dictum is een verschrijving.

Het hof zal voornoemde kennelijke fout daarom verbeteren.