IEF 16524

Van een krant wordt een onderzoeksplicht naar auteursrecht van te plaatsen foto's verwacht

krant cc0 pixabay

Ktr. Rechtbank Rotterdam 13 januari 2017, IEF 16524; ECLI:NL:RBROT:2017:1143 (Dijkstra - Moslimkrant) Auteursrecht. Dijkstra is fotograaf en auteursrechthebbende op de foto 'Rotterdam/Hongaarse en Nederlandse scholieren'. Stichting De Moslimkrant heeft deze foto afgebeeld bij een artikel op haar website. De kantonrechter wil aannemen dat Stichting De Moslimkrant niet opzettelijk het auteursrecht heeft geschonden, maar dat speelt geen rol. Zelfs het per ongeluk schenden van andermans auteursrecht levert een inbreuk op. Van een krant mag bovendien worden verwacht dat zij zich ervan gewist of het plaatsen van foto's op haar website auteursrechtelijk zijn beschermd en wie de maker is. Aan deze onderzoeksplicht heeft zij niet voldaan. Veroordeling in schadevergoeding wegens inbreuk auteursrecht en persoonlijkheidsrechten ad €675,00.

5.2 Daarmee staat tevens vast dat De Moslimkrant een inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [eiser] en aldus onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. De kantonrechter wil wel aannemen dat De Moslimkrant niet opzettelijk het auteursrecht van [eiser] heeft geschonden, maar dat speelt geen rol van betekenis. Zelfs het per ongeluk schenden van andermans auteursrecht levert wettelijk gezien een inbreuk op het auteursrecht op. Van een krant mag bovendien verwacht worden dat zij zich ervan gewist of de foto’s die zij op haar website wil plaatsen en aldus openbaar wil maken, auteursrechtelijk zijn beschermd en wie de maker is van de betreffende foto’s, aan welke onderzoekplicht zij niet heeft voldaan.

5.3 De Moslimkrant is daarom schadevergoedingsplichtig. De Moslimkrant heeft niet betwist dat [eiser] voor het gebruik van zijn foto’s als basisprijs een bedrag van € 270,00 exclusief BTW per foto hanteert en dat deze prijs ook staat vermeld op de website van [eiser] . De algemene voorwaarden van DuPho zijn weliswaar niet van toepassing op de niet-contractuele relatie tussen [eiser] en De Moslimkrant, maar zij vormen wel een rechtens aanvaardbaar uitgangspunt om op die basis de schade van [eiser] te begroten. [eiser] is de gebruikelijke licentievergoeding misgelopen die De Moslimkrant anders verschuldigd zou zijn geweest. Voorts is sprake van (immateriële) schade vanwege het niet-vragen van toestemming en daarmee het dalen van de exclusiviteitswaarde van de foto en het ontbreken van de mogelijkheid om de licentie aan voorwaarden te verbinden zoals een beperking van de duur van het gebruik van de foto, het niet vermelden van de naam van [eiser] en het publiceren van een verminkte c.q. van het origineel afwijkende foto. In het midden kan blijven of deze schade aan de hand van bovengenoemde voorwaarden precies kan worden begroot op 300% van de licentievergoeding. [eiser] heeft immers zijn vordering verminderd tot € 675,- welk bedrag de kantonrechter als redelijk voorkomt.