Gepubliceerd op dinsdag 6 december 2016
IEF 16425
Hof Amsterdam ||
6 dec 2016
Hof Amsterdam 6 dec 2016, IEF 16425; ECLI:NL:GHAMS:2016:5221 (News-Service Europe tegen Stichting BREIN), https://www.ie-forum.nl/artikelen/usenetprovider-moet-effectieve-notice-take-downprocedure-invoeren-als-ze-activiteiten-hervat

Uitspraak ingezonden door Bastiaan van Ramshorst, stichting BREIN en Marijn Kingma en Jacqueline Seignette, Höcker.

Usenetprovider moet effectieve Notice-Take-Downprocedure invoeren als ze activiteiten hervat

Hof Amsterdam 6 december 2016, IEF 16425; ECLI:NL:GHAMS:2016:5221 (News-Service tegen Stichting BREIN) Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en gebiedt NSE, voor het geval dat zij haar activiteiten als Usenetprovider hervat, een effectieve Notice-Take-Down-procedure in te voeren, zoals bij tussenarrest is beschreven [IEF 14126], op straffe van een dwangsom. Er is voor Stichting BREIN geen belang bij het verder doorprocederen over aanvullende op te leggen maatregelen, nu NSE is gestopt met haar activiteiten.

Uit het persbericht: Hiermee komt voorlopig een einde aan de procedure in hoger beroep tussen BREIN en NSE. Eerder had de Rechtbank Amsterdam bepaald dat NSE inbreuk maakte op de rechten van BREIN's aangeslotenen. Het hof vindt niet dat NSE inbreuk maakt maar oordeelt wel dat NSE een effectieve NTD dient te voeren.

Voor een effectieve NTD-procedure is vereist dat NSE geen limiet stelt aan het aantal per tijdseenheid aan te leveren en te verwerken meldingen die het effectief verwijderen van illegaal materiaal in de weg staat. De verwerkingscapaciteit moet groter zijn dan het aantal nieuwe postings van inbreukmakend materiaal. Tegelijkertijd moet het reeds aanwezige inbreukmakende materiaal verminderd kunnen worden.

De rechtszaak gaat ook over te nemen aanvullende maatregelen bovenop een effectieve NTD-procedure. Te denken valt daarbij aan een filter waarmee inbreukmakend materiaal kan worden geweerd. Omdat NSE met haar activiteiten gestopt is, oordeelt het hof dat BREIN in deze procedure geen belang heeft om vastgesteld te krijgen welke filtermaatregelen NSE moet invoeren.

Leestips: 2.6, 2.7