IEF 20309

Uitsnede panoramafoto auteursrechtelijk beschermd

Ktr. Rechtbank Amsterdam 2 november 2021, IEF 20309; ECLI:NL:RBAMS:2021:6025 (ANP tegen Kop of Munt) Op de website van ANP stond een panoramische foto met daarop daken in de stad Amsterdam. Op enig moment heeft een ronde uitsnijding van deze foto op de website van Kop of Munt gestaan. Het ANP vordert Kop of Munt tot betaling van € 462,16 bestaand uit licentiederving en afbreuk zelfbeschikkingsrecht. Volgens Kop of Munt heeft de foto geen auteursrechtelijke bescherming aangezien er geen sprake is van een creatieve invulling. Dit verweer slaagt niet. Volgens de rechtbank zijn er door de fotograaf persoonlijke en creatieve keuzes gemaakt en is de foto daarom auteursrechtelijk beschermd. De vordering van ANP wordt toegewezen.

6. Dit verweer slaagt niet. Bij het maken van de foto zijn door de fotograaf persoonlijke en creatieve keuzes gemaakt die tot uitdrukking komen in de uitsnede, de hoek van waaruit de foto werd gemaakt, de belichting, de scherpte en de soort lens. Ook zonder een bijzondere technische aanpak is de foto een oorspronkelijk werk dat de geestelijke en creatieve schepping is van de fotograaf. Als zodanig is de foto dan ook auteursrechtelijk beschermd. Terecht stelt het ANP dat een copyrightteken of een watermerk daarvoor in Nederland niet nodig is. Verder is niet weersproken dat het ANP het auteursrecht heeft.