IEF 20648

Uitingen over milieu niet misleidend

CvB 6 april 2022, IEF 20648, RB 3639; dossiernr. 2021/00412 (Milieudefensie tegen Robeco) Het gaat over een klacht van Milieudefensie tegen uitingen van Robeco over vermeend duurzame palmolieproductie, omdat deze de consument op ernstige wijze misleiden, in strijd zijn met de MRC, het vertrouwen in reclame schaden en kwalificeren als ongeoorloofde vergelijkende reclame. De Commissie heeft geoordeeld dat de uitingen bij de gemiddelde professionele belegger geen onjuiste indruk wekken. In appel voert Milieudefensie aan dat de uitingen ook door particulieren kunnen worden gezien en daarom (mede) moeten worden beoordeeld vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde consument die zelf belegt. Naar het oordeel van het College bestaat hier geen aanleiding voor, want de uitingen zijn gepubliceerd via de expliciet op de professionele beleggingsmarkt gerichte website en op de professionele Facebook- en Twitteraccounts. Op de website staat een disclaimer waarin staat dat de informatie uitsluitend is bedoeld voor professionele beleggers.

Vervolgens oordeelt het College dat de mededelingen een globaal karakter hebben. Er worden geen specifieke producten aangeprezen of concrete projecten of resultaten genoemd. De uitingen van Robeco houden geen stellige milieuclaim in. Het feit dat Milieudefensie bedenkingen heeft over het investeren in palmolie als zodanig en over het feit dat Robeco op dit moment nog niet uitsluitend investeert in bedrijven die slechts palmolie produceren die zij, Robeco zelf als duurzaam beschouwt, kan verder niet tot de conclusie leiden dat de bestreden uitingen misleidend zijn. Het College bevestigt de beslissing van de Commissie voor zover in beroep aan de orde.

6.5. Indien de particuliere belegger de bestreden uitingen al zal zien, waartoe hij deze actief zal moeten opzoeken, zal hij constateren dat de uitingen niet op hem zijn gericht en ook geen beeld geven van de beleggingsproducten die voor hem zijn bedoeld.