IEF 318

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Topje van de ijsberg

Uitgevers schijnen niet blij te zijn met de Keur der Wetenschap, een database van Darenet. De etalage van de Nederlandse wetenschap, zoals ze het zelf noemen, bevat het werk van ruim 200 vooraanstaande onderzoekers, die hun wetenschappelijke publicaties werk via deze site gratis en voor niets ontsluiten. Volgens de site gaat het om 25.000 documenten, waarvan ongeveer 60% full text beschikbaar is. Het overige deel heeft auteursrechtelijke beperkingen of is niet meer te achterhalen.

Voor het intellectuele Eigendomsrecht heeft de nieuwe database vooralsnog weinig toegevoegde waarde. Van de vele vooraanstaande onderzoekers is alle Bernt 'Creative Commons' Hugenholtz opgenomen, wiens publicaties altijd al gratis en voor niets toegankelijk waren via de website van zijn eigen IVIR.