IEF 17501

Toestemming hotel aan OHM valt niet binnen het kader van haar bedrijfsuitvoering

Ktr. Rechtbank Den Haag 5 februari 2018, IEF 17501; ECLI:NL:RBDHA:2018:1228 (Fotograaf A tegen OHM) Auteursrecht. Foto. A heeft in opdracht voor een Spaans hotel foto's van dit hotel gemaakt. OHM heeft drie van deze foto's afgebeeld op verschillende pagina's van haar website en facebookpagina. Ook is één van de foto's bewerkt en is de naam van A niet vermeld. OHM stelt dat zij toestemming van het hotel hebben gekregen om gebruik te mogen maken van de foto's. Het hotel mag de foto's gebruiken binnen het kader van haar bedrijfsuitvoering. Het gebruik van OHM valt niet onder de bedrijfsvoering van het hotel. Het gebruik dat OHM heeft gemaakt op de foto's kan niet worden gevangen door de aan het hotel verleende licentie. Daar OHM geen toestemming heeft gekregen van A maakt zij inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van A. OHM wordt veroordeeld tot het onhouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van A en het betalen van een bedrag van €9.880,00 schadevergoeding.

4.3 OHM c.s. beroepen zich niet rechtstreeks op de door A aan het hotel verleende licentie maar op toestemming die zij van het hotel zou hebben gekregen om gebruik te mogen maken van de foto's, welke toestemming binnen de door A aan het hotel verleende licentie zou vallen.

4.4 In de offerte heeft A de licentie als volgt verwoord: "Door afkoop van het publicatierecht verkrijgt u de toestemming het in opdracht gefotografeerde object in de ruimste zin te gebruiken binnen het kader van uw bedrijfsvoering.". In de daaropvolgende factuur is de vergoeding voor fotografie "inclusief afkoop van publicatierecht opgenomen. De kantonrechter overweegt dat hieruit volgt dat het hotel van A hiermee recht verkregen heeft om de geleverde foto's in de ruimste zin te gebruiken binnen het kader van de bedrijfsvoering van het hotel.

4.5 Dat de licentie het hotel in staat stelt de foto's te gebruiken ter promotie van haar hoteldiensten en op boekingssites - zoals door OHM c.s. is aangevoerd - is naar het oordeel van de kantonrechter aan te merken als gebruik binnen het kader van de bedrijfsvoering van het hotel. Dit is door A ook niet weersproken. Dat is anders met het gebruik door OHM c.s. Niet valt in te zien dat daarbij sprake is van gebruik binnen het kader van bedrijfsvoering van het hotel. OHM c.s. leveren, zoals zij het noemen, adviesdiensten aan hotels voornamelijk op het gebied van marketing en marketingstrategieën. Niet, althans onvoldoende is onderbouwd dat gebruik van de foto's op hun website en op hun facebookpagina kan worden aangemerkt als gebruik in het kader van de bedrijfsvoering van het hotel. D heeft verklaard dat het gebruik van de foto's door OHM c.s. aantrekkelijk was voor het hotel, dat het onderdeel uitmaakte van het pr-beleid van het hotel en dat het het gevolg was van de nauwe en goede verstandhouding tussen het hotel en OHM c.s. Dat wil echter nog niet zeggen dat het gaat om gebruik in het kader van de bedrijfsvoering van het hotel. Uit D's verklaringen blijkt overigens dat hij vooral van mening is dat hij sowieso geen toestemming nodig heeft van A voor welk gebruik dan ook, hetgeen gelet op de door A aan het hotel verschafte licentie onjuist is. 

4.6 De kantonrechter is gelet op het voorgaande van oordeel dat het gebruik dat OHM c.s. heeft gemaakt van de foto's niet kan worden gevangen onder door A aan het hotel verschafte licentie, zodat de conclusie is dat het gebruik van de foto's door OHM c.s. zonder toestemming van de auteursrechthebbende A heeft plaatsgevonden.