IEF 312

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Tegen baar geld

In Quote: Het bedrijf Crisolv neemt vorderingen en claims over tegen baar geld. Ook Intellectuele Eigendom-claims, heel nuttig voor wie procesmoe is: "zoals die van Creative Concepts jegens Henny Huisman. Creative Concepts stelt dat Huisman het idee voor het televisiepriogramma Paradijs op paarden heeft gejat en eist vijf miljoen euro. Althans, de eis is inmiddels afkomstig van Crisolv, want dat heeft de claim gekocht. Wat hij ervoor betaald heeft, wil Engelhart niet zeggen. Wel dat het bedrag zijn budget overschreed. 'Gelukkig zijn er altijd mensen met oren naar een lucratieve deal, dus investeerders waren snel gevonden.'"

Zie hier voor eerder berichtgeving, een vonnis waarin Crisolv even ter sprake komt en waarin gedaagde Nieuwe Revu gedwongen werd te rectificeren. In de woorden van de rechter: 'Kortom: Huisman heeft geen programma-format “gejat” en is daarop ook nooit aangesproken'...'Huisman (was) geen partij  in de gerechtelijke procedure. Hij heeft die dus ook niet verloren en hem hangt geen claim boven het hoofd.'  Wellicht dat Crisolv dus binnenkort ook een claim van Huisman tegen Quote kan overnemen. Iets anders, wat zou er precies in zo'n overnamecontract staan?