IEF 18080

Tarieven Foto Anoniem voor schadeberekening gebruik foto zangeres

Ktr. Rechtbank Gelderland 5 juli 2017, IEF 18080; ECLI:NL:RBGEL:2017:6953 (Foto zangeres) Auteursrecht. Eiser is professioneel fotograaf die zijn foto's zelf via zijn eenmanszaak via Bruna Press en via Hollandse Hoogte exploiteert. Hij biedt op zijn website foto's aan die kunnen worden gebruikt of gepubliceerd tegen vaste licentievergoeding. Gedaagde exploiteert een website en heeft in het kader van een artikel op zijn website zonder toestemming een foto van een zangeres gebruikt die is gemaakt door eiser. Na de eerste aanschrijving is de foto van de website verwijderd. Partijen zijn niet tot een oplossing gekomen. Eiser vordert €250,- aan gederfde licentievergoeding en €250,- aan schade die is geleden door de gemaakte inbreuk op zijn persoonlijkheidsrechten. De gederfde licentievergoeding is voldoende gemotiveerd onderbouwd met verwijzing naar Tarievenlijst van de Stichting Foto Anoniem. Enerzijds is eiser reële inkomsten misgelopen en anderzijds is er een vergrote kans dat er door de inbreuk meerdere nieuwe inbreuken worden gepleegd. Gedaagde is veroordeeld tot betaling aan eiser van €500,- aan schadevergoeding.

4.3. Op basis van de gepleegde inbreuk is [gedaagde partij] aan [eisende partij] een bedrag aan schadevergoeding verschuldigd. Het thans door [eisende partij] gevorderde bedrag van € 500,00 bestaat uit € 250,00 aan gederfde licentievergoeding en € 250,00 aan schade die is geleden door de gemaakte inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van [eisende partij]. Ter onderbouwing van de hoogte van de gederfde licentievergoeding stelt [eisende partij] dat dit zijn gebruikelijke (minimum)tarief is en verwijst hij daarnaast naar de Tarievenlijst van de Stichting Foto Anoniem, waarop eenzelfde tarief staat vermeld. Hoewel [gedaagde partij] de redelijkheid van deze vergoeding betwist, acht de kantonrechter voldoende gemotiveerd onderbouwd dat dit de werkelijke schade is die [eisende partij] heeft geleden door plaatsing zonder toestemming alsmede dat dit een redelijk tarief is in de branche, rekening houdend met de korte duur van publicatie en het beperkte aantal bezoekers van de website van [gedaagde partij]. Dit bedrag zal aldus worden toegewezen. Ten aanzien van de gestelde inbreuk op persoonlijkheidsrechten acht de kantonrechter voldoende gemotiveerd onderbouwd dat [eisende partij], zoals hij stelt, enerzijds reële inkomsten is misgelopen doordat de Foto zonder zijn toestemming is gepubliceerd, door het mislopen van opdrachten vanwege het ontbreken van naamsvermelding en door de afbreuk van de exclusiviteitswaarde van de Foto en anderzijds door de vergrote kans dat er door deze inbreuk meerdere nieuwe inbreuken worden gepleegd. Nu [eisende partij] de schade die hij hierdoor stelt te hebben geleden, mede bestaande uit de tijd en moeite om de inbreuk te constateren en hiertegen op te treden, in deze procedure heeft beperkt tot € 250,00, acht de kantonrechter dit bedrag redelijk en zal ook dit onderdeel van de vordering worden toegewezen. Over het totaalbedrag van € 500,00 zal de gevorderde wettelijke rente op de voet van artikel 6:119 BW worden toegewezen als na te melden.