IEF 18380

Tafelblad van hobbelig gelaten mangohout is creatieve keuze

Rechtbank Midden-Nederland 9 januari 2019, IEF 18380; ECLI:NL:RBMNE:2019:23 (Mangohouten tafelblad) Auteursrecht. Eiseres heeft twee types tafels ontworpen. Beide types tafels zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Gedaagde weerspreekt dat aan de tafels auteursrechtelijke bescherming toekomt: de vormgeving is dermate banaal dat er geen sprake kan zijn van een originele oorspronkelijke creatie met het persoonlijk stempel van de maker. De rechtbank is van oordeel dat bij het ontwerp van de tafels creatieve keuzes zijn gemaakt en dat die keuzes samen hebben geleid tot een persoonlijk stempel van de maker op het ontwerp. Doorslaggevend voor het oordeel over een van de tafels is dat het een blad heeft van mangohout, dat hobbelig is gelaten en bewerkt om de indruk van oud hout te geven. Daarnaast wijkt de vormgeving van de hairpin-poten voldoende af van wat al in de markt bestond.

3.11. Dat betekent dat de [naam 1] auteursrechtelijk beschermd is. De door [gedaagde sub 1] c.s. verhandelde tafel (aangeduid als: ‘iron wooden pipe coffee table’) is vrijwel gelijk aan de [naam 1] . Ter zitting op 11 oktober 2018 waren beide exemplaren aanwezig en kon worden vastgesteld dat het enige zichtbare verschil is de wijze waarop aan de onderzijde de houten bladen zijn bevestigd aan het frame (zie afbeelding 3a en 3b). Dit verschil is niet zichtbaar bij een normaal aanzicht op de tafels. (zie afbeelding 4 en 5). De hiervoor in 3.4 genoemde combinatie van kenmerken van de [naam 1] is ook geheel aanwezig in de door [gedaagde sub 1] c.s. verhandelde tafels.

3.15. De rechtbank is van oordeel dat ook bij het ontwerp van de [naam 2] creatieve keuzes zijn gemaakt en dat die keuzes samen hebben geleid tot een persoonlijk stempel van de maker op het ontwerp. De [naam 2] is oorspronkelijk, en niet ontleend aan eerder openbaargemaakt werk. De [naam 2] is daarom auteursrechtelijk beschermd. Voor dit oordeel zijn de volgende aspecten van belang.

3.17. Ook bij de [naam 2] valt het materiaal en de afwerking van het houten blad als kenmerkend op. Bij de [naam 2] geeft dit element echter in mindere mate de doorslag dan bij de [naam 1] , omdat datgene wat als meest kenmerkend in het oog springt bij de [naam 2] is de metalen rand in combinatie met een iets overstekend houten blad, boven ranke poten. De vormgeving van de [naam 2] is, met andere woorden, dusdanig dat het houten blad niet het meest in het oog springende element is. De combinatie van een ronde salontafel met metalen rand en een houten blad was – zo erkent [eiseres] – al bekend in de markt (zie paragraaf 4.8 in de pleitnota). Niettemin onderscheidt de [naam 2] zich in voldoende mate van wat er op dat moment al bestond om in enige mate auteursrechtelijke bescherming te genieten, al is de beschermingsomvang gering. Doorslaggevend voor dit oordeel is (zoals gezegd) dat de [naam 2] een blad heeft van mangohout, dat hobbelig is gelaten en bewerkt om de indruk van oud houd te geven. Daarnaast wijkt de vormgeving van de hairpin-poten voldoende af van wat al in de markt bestond om een persoonlijk stempel van de maker op het ontwerp van de [naam 2] te drukken.

3.18. Dat betekent dat de [naam 2] auteursrechtelijk beschermd is. Tussen de [naam 2] en de door [gedaagde sub 1] c.s. verhandelde tafel (aangeduid als: [naam 2] [naam 3] ) zijn door partijen geen verschillen benoemd of aangewezen. Ook zijn geen afbeeldingen in het geding gebracht van de door [gedaagde sub 1] c.s. verhandelde tafel. Tussen partijen is echter niet in geschil dat het om een identieke of vrijwel identieke tafel gaat, zodat de rechtbank ervan uitgaat dat de tafels van [gedaagde sub 1] c.s. de hiervoor in 3.13 genoemde combinatie van kenmerken van de [naam 2] bevatten.