IEF 412

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Studie naar Software octrooien en innovatie

De Universiteit van Maastricht (zie ook het bericht over flossworld)  is door de Europese Commissie verzocht een studie te verrichten naar het effect van software octrooien op de innovatie van software. Het onderzoek is in december 2005 gestart en zal in 2007 afgerond worden; eind 2005 zal een tussenrapportage gepubliceerd worden. Vooralsnog is de Commissie echter niet van plan de de procedure rondom de Richlijn "in computers geimplementeerde uitvindingen" op te schorten. Bron: webwereld