IEF 20336

Stoomschilmachine maakt geen inbreuk op octrooi

Rechtbank Den Haag 10 november 2021, IEF 20336; ECLI:NLRBDHA:2021:12267 (Kiremko tegen Tomra) Kiremko ontwikkelt en produceert machines voor gebruik in de aardappelverwerkende industrie, waaronder de stoomschilmachine ‘Strata Invicta’. Tomra is een producent van sorteer-, schil- en verwerkingsmachines voor producten zoals aardappels. Tomra is houdster van het Europese octrooi EP 385 voor een ‘Steam Peeling Processing System’. Het geschil is nu of de Strata Invicta inbreuk maakt op EP 385. Kiremko vordert onder andere een verklaring voor recht dat de Strata Invicta van Kiremko niet onder de beschermingsomvang van EP 385 valt. De rechtbank oordeelt dat Kiremko met de verhandeling van de Strata Invicta geen inbreuk maakt op EP 385.

4.20. De conclusie van het voorgaande is dat Kiremko met de Strata Invicta geen (letterlijke) inbreuk maakt op het octrooi omdat, als de uitsparingen voor de asstompen al moeten worden aangemerkt als afplatting, die mate van die afplatting (met een aspect ratio van maximaal 1,1:1) niet valt binnen de beschermingsomvang.