IEF 20088

Speelgoedhandelaar maakt inbreuk op Rubiks kubus

Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, IEF 20088; ECLI:NL:GHARL:2021:6712 (Beckx tegen Rubik) Rubik heeft in 1974 de beroemde Rubiks kubus ontworpen. Rubik heeft in 1975 in Hongarije een octrooi verkregen voor de kubus. Centraal in hoger beroep staat de vraag of de door Rubik ontworpen kubus, zonder en met de specifieke kleurvlakken auteursrechtelijk beschermd is en zo ja, of speelgoedhandelaar Beckx c.s. met de verhandeling van de Magic Cube en de Keychain Magic Cube in Nederland inbreuk maken op deze auteursrechten van Rubik. Het hof is het eens met de rechtbank dat de kubus een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en dat de kubussen van Beckx dezelfde totaalindruk wekken. Zodoende maakt Beckx volgens het hof inbreuk op het auteursrecht van Rubik.

5.22 Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de Magic Cube en de Keychain Magic Cube door het overnemen van kleuren die zeer dicht liggen tegen de door Rubik gekozen specifieke kleurtinten in combinatie met de voor de Rubik kubus kenmerkende grid, dezelfde totaalindruk wekken. Het enkele feit dat Beckx c.s. in beide versies één vlak hebben vervangen (in de Magic Cube de kleur geel en in de Keychain Magic Cube de kleur groen), maakt dit niet anders. De totaalindruk van beide producten blijft, doordat de overige vijf kleuren en de grid nagenoeg identiek zijn, dezelfde. De kleurenschema’s van Beckx c.s. in de memorie van grieven bevestigen dit. Het hof ziet geen, althans onvoldoende, verschil tussen de door Beckx c.s. afgebeelde koele primaire en secundaire kleuren van de Rubik kubus en de warme tertiaire kleuren van de Magic Cube en de Keychain Magic Cube. Dezelfde totaalindruk blijft overeind.