IEF 19396

Sierlint geeft ander voorkomen aan sneaker

Rechtbank Den Haag 22 juli 2020, IEF 19396; ECLI:NL:RBDHA:2020:6867 (Puma tegen gedaagde) Feitelijke beoordeling inbreuk op gemeenschapsmodel of auteursrecht. Puma is één van de grotere sport- en lifestylemerken ter wereld. Gedaagde heeft een webshop voor mode-artikelen en accessoires. Daarop heeft zij schoenen onder de naam sneakers Abria aangeboden die zij op haar beurt had ingekocht bij een groothandel. De door gedaagde aangeboden sneaker maakt geen inbreuk op een op naam van Puma geregistreerd gemeenschapsmodel voor een schoenzool. Wat betreft de auteursrechtelijke bescherming van twee schoenen van Puma, gaat het om een combinatie van elementen die als zodanig bekend zijn in het vormgevingserfgoed. Als die combinatie auteursrechtelijke bescherming toekomt, is de beschermingsomvang beperkt en maakt de door gedaagde aangeboden sneaker een andere totaalindruk. Doorslaggevend is dat de sneakers Abria geen veters hebben die op een koord lijken, maar in plaats daarvan een opvallend anderhalve centimeter breed en glanzend sierlint. De vorderingen van Puma worden afgewezen.

 4.21. Derhalve dienen de totaalindrukken van zowel Schoen A als Schoen B met de totaalindruk van de sneakers Abria te worden vergeleken, waarbij het gaat om de totaalindruk zoals die bepaald wordt door de combinatie van enerzijds de reeds eerder samengevoegde kenmerken van de upper (met uitzondering van de veters), de vorm van de zool en de vormgeving van de onderzool met anderzijds de veters en de bolletjesstructuur en de knik in de zool.

4.22. De bolletjesstructuur in de afbeeldingen van zowel Schoen A als Schoen B is niet goed waar te nemen. Echter, ook als er vanuit wordt gegaan dat deze gelijk is aan de bolletjesstructuur in de zool van de sneakers Abria, is de rechtbank van oordeel dat de totaalindruk van Schoen A anders is dan die van de sneakers Abria, en dat geldt evenzo voor Schoen B. Daartoe is doorslaggevend dat de sneakers Abria geen veters hebben die op een koord lijken, maar in plaats daarvan een opvallend anderhalve centimeter breed en glanzend sierlint. Het sierlint geeft de sneakers Abria een opvallend niet-sportief versieringselement waardoor de totaalindruk van de schoen minder vlot is ten opzichte van de redelijk sportieve uitstraling van Schoen A en Schoen B. Gelet op de beperkte beschermingsomvang van beide schoenen, komt de rechtbank daarmee tot het oordeel dat de sneakers Abria geen auteursrechtinbreuk maken op Schoen A dan wel Schoen B.

Slaafse nabootsing?
4.23. Puma beroept zich voorts op onrechtmatig handelen van [gedaagde] door het verhandelen van de sneakers Abria, nu deze lijken op de door Puma aangeboden Schoen A en daarmee verwarring wekken. Uit hetgeen hiervoor in het kader van het auteursrecht is besproken blijkt dat op de markt gelijksoortige schoenen verkrijgbaar zijn waarvan Schoen A zich in uiterlijke verschijningsvorm nauwelijks onderscheidt. Daarmee heeft Schoen A geen eigen gezicht op de markt zodat alleen al daarom geen sprake kan zijn van ongeoorloofd nabootsen.7 Bovendien wijken de sneakers Abria in meerdere opzichten – waaronder de veter – af van Schoen A. Zoals hiervoor in het kader van het auteursrecht besproken geeft het brede sierlint een ander voorkomen aan de sneakers Abria in vergelijking met Schoen A zodat geen sprake is van verwarringsgevaar. Dat ook Puma in sommige van door haar aangeboden schoenen sierlint gebruikt als veter maakt dat oordeel niet anders, nu het gaat om de vraag of een concreet object, in dit gevoel Schoen A, wordt nagemaakt. Ook het beroep op slaafse nabootsing wordt derhalve verworpen.