IEF 16197

SHRUNK-sweaters maakt geen inbreuk op merk SCOTCH SHRUNK

Shrunk sweaters

Rechtbank Amsterdam 17 augustus 2016, IEF 16197 (Scotch & Soda tegen My Brand c.s.) Merkenrecht. Sinds 2002 brengt Scotch & Soda kinderkleding op de markt onder de het (Beneluxwoord)merk SCOTCH SHRUNK. Op 23 november 2015 is woordmerk SHRUNK ingeschreven, de inbreuk is van vóór die datum gestaakt, dus merkinbreuk wordt beoordeeld aan de hand van eerste woordmerk. De rechtbank oordeelt van niet onder sub a en b. Scotch & Soda heeft onvoldoende onderbouwd onder sub c en d. Vorderingen worden afgewezen.

 

4.9. De rechtbank stelt voorop dat partijen het woordmerk en het teken voor dezelfde waren gebruiken, te weten voor (jongens)kleding. Verder is van belang dat het element SCOTCH het onderscheidende en dominante bestanddeel is van het woordmerk SCOTCH SHRUNK. Daarbij weegt mee dat het element SCOTCH het eerste deel van het merk is. Daarom moet worden aangenomen dat dit element meer aandacht krijgt bij het relevante publiek dan het daaropvolgende element SHRUNK. Bovendien heeft het element SHRUNK een meer beschrijvend karakter dan het element SCOTCH. De rechtbank is van oordeel dat visueel, auditief en begripsmatig slechts beperkte overeenstemming tussen het merk en het teken bestaat, aangezien deze overeenstemming alleen geldt voor het tweede (minder dominante) element van het merk. (...) De rechtbank komt tot de conclusie dat, mede bezien het onderscheidend vermogen van het woordmerk en ondanks de mate van gelijkheid van de waren, het merk SCOTCH SHRUNK en het teken SHURNK niet zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek (...).

Op andere blogs:

SOLV