IEF 18880

Schikkingsregeling snijplaten-octrooi blijft in stand

Hof Den Haag 7 mei 2019, IEF 1880; ECLI:NL:GHDHA:2019:3224 (Jet Set tegen BIS) X is houder van het octrooi EP1507630. Het betreft een systeem voor het snijden van staalplaten. Jet Set exploiteert de door X ontwikkelde snijmachines. Tussen Jet Set en Brielle Industrie Services is een regeling overeengekomen, de schikkingsregeling. In deze schikkingsregeling tussen Jet Set en BIS is onder meer bepaald dat BIS elke inbreuk op het octrooi zal staken. In eerste aanleg werd het Nederlandse deel van EP 630 vernietigd. De schorsing van de schikkingsregeling die voorafgaand aan de bodemprocedure is getroffen omtrent het onthouden van handelingen die inbreuk maken op EP 630 werd niet toegewezen. Strijd met de schikkingsregeling werd evenmin toegewezen omdat een elektrisch aangedreven motor niet binnen de beschermingsomvang valt. Jet Set is niet ontvankelijk in haar principaal appel. Door BIS wordt een incidenteel appel gestart. De gewezen vonnissen worden bekrachtigd. 

3.9 In het incidenteel appel zullen de bestreden vonnissen worden bekrachtigd. Als de in het ongelijk gestelde partij zal [geïntimeerde] worden veroordeeld in de kosten van Jet Set c.s. in het incidenteel appel. De vraag of de vermeerdering van eis van [geïntimeerde] met betrekking tot de door hem gemaakte kosten van het incidenteel appel toelaatbaar is, kan bij deze stand van zaken onbeantwoord blijven. Nu Jet Set c.s. te kennen hebben gegeven dat van een kostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv ‘geen sprake’ kan zijn (punt 29 PA; punten 8.3 en 8.4 MvA-inc), zullen hun kosten worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.