IEF 18157

Schadevergoeding bestaande uit winst inbreukmakend boek en licentievergoeding voor auteur Babyboek voor prematuren

Ktr. Rechtbank Den Haag 12 december 2018, IEF 18157 (Babyboek voor prematuren) Auteursrecht. In aansluiting op het vonnis van [IEF 17778] zullen de vorderingen van W om de auteursrechtinbreuk te staken, de exemplaren van het inbreukmakende boek terug te doen halen, het promotiemateriaal niet beschikbaar te maken en een dwangsom te verbeuren bij overtreding hiervan, toegewezen worden. In totaal zijn er naar het oordeel van de kantonrechter 17 inbreukmakende boeken verkocht, zoals W heeft onderbouwd en D onvoldoende heeft betwist. De schadevergoeding in verband met het inbreuk op auteursrecht bedraagt daarom 17 x de netto winst per boek. Door de naam van W niet in haar boek te vermelden, heeft D inbreuk gemaakt op het persoonlijkheidsrecht van W. Indien D tevoren toestemming zou hebben gevraagd, dan zou W de licentievergoeding van €447,91 hebben gevraagd. Tegen de hoogte van de licentievergoeding heeft D geen verweer gevoerd. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen.

3.2 (...) In totaal zijn naar het oordeel van de kantonrechter 17 boeken verkocht, zoals W heeft onderbouwd en D onvoldoende heeft betwist. (...) Partijen zijn het erover eens dat de netto winst per boek €15,81 bedraagt, zodat de kantonrechter van de primaire vordering 17 x €15,81 = €268,77 zal toewijzen, met de wettelijke rente per 23 juni 2017. Voor het overige wijst de kantonrechter de primaire vordering af. De (meer) subsidiaire vorderingen behoeven dan geen beoordeling meer. 

3.3 Door de naam van W niet in haar boek te vermelden, heeft D inbreuk gemaakt op het persoonlijkheidsrecht van W. Indien D tevoren toestemming zou hebben gevraagd, dan zou W de licentievergoeding van €447,91 hebben gevraagd. Tegen de hoogte van de licentievergoeding heeft D geen verweer gevoerd. Dit is de schade ten gevolge van het niet verzoeken om toestemming, zodat de kantonrechter vordering 2c zal toewijzen voor eenmaal het bedrag. Waarom de schade van W bestaat uit tweemaal de licentievergoeding, is de kantonrechter niet duidelijk geworden.