DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op donderdag 3 december 2020
IEF 19622
||
, IEF 19622; https://www.ie-forum.nl/artikelen/roland-wigman-dreun-voor-sena

Artikel ingezonden door Roland Wigman, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Roland Wigman: dreun voor Sena

Op 18 november jl. heeft het Europese Hof van Justitie arrest gewezen in een zaak tussen de Spaanse exploitant van televisiezenders Atresmedia en twee Spaanse collectieve beheerorganisaties voor naburige rechten (AGEDI en AIE, hierna AGEDI), de Spaanse Sena [IEF 19610].

Aan deze zaak lag het volgende ten grondslag.
Op grond van artikel 8 lid 2 van Richtlijn 2001/115 moeten lidstaten van de EU zorgen voor de betaling van een billijke vergoeding aan fonogrammenproducenten en uitvoerende kunstenaars voor uitzending van een fonogram via de ether of voor 'enigerlei mededeling aan het publiek' (in Nederlands: openbaarmaking) van zo'n fonogram. De fonogrammenproducent en de uitvoerende kunstenaars hebben recht op deze vergoeding, omdat zij (op grond van artikel 8 lid 1 van de richtlijn) zo een openbaarmaking niet kunnen verbieden. Een ieder mag zo een fonogram altijd openbaar maken, mits dit vergoedingsrecht maar wordt betaald. Deze verplichting is in Nederland neergelegd in artikel 7 van de Wet op de Naburige Rechten (WNR). De organisatie die is belast met de inning en verdeling van deze vergoeding is de Sena.
Lees verder.

Zie ook het artikel van Maarten Russchen [IEF 19619] over de uitspraak Atresmedia tegen AGEDI.