IEF 20853

Review mocht op website geplaatst worden

Rb. Gelderland 13 juli 2022, IEF 20853; ECLI:NL:RBGEL:2022:3532 (eiseres tegen Shots Video) Eiseres publiceert vlogs en blogs over seksspeeltjes en Shots Video verkoopt seksspeeltjes. Eiseres heeft op haar website een review geplaatst over een seksspeeltje van Shots Video. Shots Video heeft deze review vervolgens integraal, inclusief de affiliate link, op haar eigen website geplaatst zonder hierbij de naam van eiseres te noemen. Eiseres meent dat Shots Video hiermee inbreuk maakt op haar auteursrechten en vraagt Shots Video om de review te verwijderen. Shots Video zegt de review te gaan verwijderen maar doet dit vervolgens niet. Hierop vordert eiseres dat Shots Video door de rechtbank wordt geboden de review offline te halen. Daarnaast vordert eiseres een schadevergoeding van Shots Video. Shots Video meent dat zij op basis van de algemene voorwaarden van eiseres rechthebbende is geworden van de auteursrechten op de review. De rechtbank acht dat de algemene voorwaarden door Shots Video stilzwijgend zijn aanvaard. De rechtbank komt tot de conclusie dat Shots Video zich dus kon beroepen op de algemene voorwaarden en het haar daarom vrij stond de review op haar website te plaatsen. Wat betreft de naamsvermelding oordeelt de rechtbank dat eiseres onvoldoende heeft gesteld dat zij schade heeft geleden. De vordering ten aanzien van de gestelde inbreuk en de vordering tot schadevergoeding worden daarom allebei afgewezen.

4.7. Onder deze omstandigheden moeten de algemene voorwaarden van [eiseres] worden geacht van toepassing te zijn op alle diensten die zij aan Shots Video heeft geleverd omdat ze door Shots Video stilzwijgend zijn aanvaard. Het enkele feit dat er een langere periode tussen het sturen van de prijslijst en de opdracht tot het maken van de gewraakte review heeft gezeten, maakt dit niet anders. Niet duidelijk is waarom enkel tijdsverloop, zonder bijkomende omstandigheden, ertoe zou moeten leiden dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is geëindigd.

4.13. Het voorgaande brengt mee dat Shots Video zich terecht heeft beroepen op de algemene voorwaarden en dat het haar dus vrij stond de review op haar website te plaatsen. De vorderingen ten aanzien van de gestelde inbreuk moeten daarom worden afgewezen.

4.15. In het licht van deze gemotiveerde betwisting, heeft [eiseres] onvoldoende gesteld dat zij door het niet vermelden van haar naam schade heeft geleden. Voor zover de vordering tot schadevergoeding ziet op inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van Shots Video, wordt deze afgewezen.