Gepubliceerd op maandag 11 september 2017
IEF 17094
Rechtbank Gelderland ||
25 aug 2017
Rechtbank Gelderland 25 aug 2017, IEF 17094; (Van Asbeck Architecten tegen Stichting Paleis het Loo), https://www.ie-forum.nl/artikelen/renovatieplannen-paleis-het-loo-geen-verminking-op-eerder-uitgevoerde-restauraties

Uitspraak ingezonden door Kees Berendsen, Berendsen.

Renovatieplannen Paleis het Loo geen verminking op eerder uitgevoerde restauraties

Vzr. Rechtbank Gelderland 25 augustus 2017, IEF 17094 (Van Asbeck Architecten tegen Paleis het Loo) Auteursrecht. Baron van Asbeck B.V. heeft van de Staat in 1970 de opdracht gekregen om alle restauratiewerkzaamheden te verrichten aan Paleis het Loo, waarbij over de jaren 1750 tekeningen in het Werkarchief zijn ondergebracht. In 2016 heeft het Paleis een renovatieopdracht gegeven aan een ander architectenbureau. De architecten hebben inzage in de tekeningen uit het Werkarchief. Van Asbeck vordert nakoming van de duurovereenkomst met de Staat en een staking van de uitvoering van de renovatieplannen, omdat uitvoering van die plannen inbreuk maakt op de auteursrechten van Van Asbeck. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Van een (stilzwijgende tot stand gekomen) duurovereenkomst tussen Van Asbeck en de Staat is geen sprake. Van Asbeck heeft niet aannemelijk gemaakt dat de eerder uitgevoerde restauraties auteursrechtelijk beschermd zijn en in hoeverre de renovatieplannen een misvorming, verminking of andere aantasting daarvan in houden. 

Leestip: 4.9, 4.10, 4.11.

CC BY-SA Enrico Strocchi