IEF 17620

'Reinigt beter'-elektrische tandenborstelreclame is niet ongeoorloofd

oral b reinigt beter

Vzr. Rechtbank Rotterdam 12 april 2018, IEF 17620; RB 3120; ECLI:NL:RBROT:2018:2964 (Philips tegen Proctor & Gamble) Reclamerecht. Contractenrecht. Philips (Sonicare) en P&G (Oral-B) brengen beide elektrische tandenborstels op de markt. P&G lanceert een reclamecampagne 'Reinigt beter' met een verwijzing naar publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. De tv-commercial laat de tekst heel de tijd in beeld. Diverse gerechtelijke procedures hebben geleid tot vaststellingsovereenkomst. Philips stelt dat de reclamecampagne ongeoorloofd is in de zin van 6:194a lid 1 BW onder a, c en e, en tevens in strijd wordt gehandeld met de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst. De voorzitter wijst de vorderingen af. De tekst is voor een persoon met een normaal gezichts- en leesvermogen te lezen. De disclaimer, bestaande uit de tekst "vs gewone manuele tandenborstel", waarop de consument door middel van een asterisk achter de claim "rond reinigt beter" wordt geattendeerd, is daarentegen ongeveer drie seconden in beeld.

4.8. Philips stelt dat haar DiamondClean in de commercial en op de reclameposter "in feite in het 'zwart' afgebeeld is". Zij stelt zich op het standpunt dat deze wijze van afbeelden geen enkel doel dient en onnodig denigrerend is, hetgeen in strijd is met artikel 6:194a lid 1 BW onder e en artikel 9.3 van de vaststellingsovereenkomst. Omdat naast de zwarte afbeelding de tekst "Philips Diamond Clean" staat, is duidelijk om welk product het gaat. Er is dus geen enkele noodzaak om de DiamondClean zwart te maken. Het zwart maken heeft uitsluitend tot doel de reputatie van de DiamondClean te schaden. Het zwart afbeelden roept de associatie met tandbederf op en wekt, ten onrechte, de indruk dat sprake is van een inferieur product, aldus Philips.

4.9. Philips wordt hierin niet gevolgd. P&G betwist dat zij de DiamondClean in het zwart heeft afgebeeld. Zij stelt dat de DiamondClean in de schaduw is geplaatst. P&G stelt dat de DiamondClean is afgebeeld in het donkerblauw, tegen een blauwe achtergrond. Aldus is een schaduweffect gecreeerd. P&G heeft dat, naar eigen zeggen, gedaan om de aandacht te vestigen op het product waarvoor reclame wordt gemaakt: de Oral-B Genius, die in de schijnwerpers is geplaatst.

4.27. Ten aanzien van de commercial wordt het volgende overwogen. De verwijzing naar studies is gedurende de hele commercial in beeld. De disclaimer, bestaande uit de tekst "vs gewone manuele tandenborstel", waarop de consument door middel van een asterisk achter de claim "rond reinigt beter" wordt geattendeerd, is daarentegen ongeveer drie seconden in beeld. Gelet op de hoeveelheid woorden, wordt dat echter voldoende geacht. Of de letters groot genoeg zijn om te kunnen lezen vanaf een gemiddelde afstand van de televisie waarop de commercial wordt bekeken, kan niet worden vastgesteld. Dat vergt nader onderzoek, en daarvoor is in een kort gedingprocedure, gelet op het karakter daarvan, geen plaats. Voorshands wordt evenwel aangenomen dat dit het geval is. De letters zijn, zoals gebruikelijk bij een disclaimer, klein, maar niet zodanig dat zij vanaf een gemiddelde afstand van de televisie onleesbaar lijken te zijn. 4.28. De voorzieningenrechter concludeert, op grond van het voorgaande, dat de redamecampagne niet ongeoorloofd is. Dit betekent dat de vordering strekkende tot staking en het gestaakt houden van openbaarmaking en verspreiding van de redamecampagne moet worden afgewezen.

Op andere blogs:

Hoogenraad & Haak advocaten