IEF 16123

Rectificatie van geknipt geluidsfragment over uitgezette familie en (on)geloofwaardigheid Tinkebell

Rechtbank Amsterdam 20 juli 2016, IEF 16123; ECLI:NL:RBAMS:2016:4457 (Tinkebell tegen Omroep Brabant)
De rechtbank verklaart voor recht dat het nieuwsitem van Omroep Brabant onrechtmatig is. Daarin wordt aandacht besteed aan de naar Afghanistan uitgezette familie en de (on)geloofwaardigheid van het verhaal van kunstenares TINKEBELL die erachter kwam dat vader in een privékliniek zat na zijn deportatie. Door telefoongeluidsfragment te knippen zijn haar woorden uit context gehaald. Een rectificatie wordt bevolen in de eerste televisienieuwsuitzending. Het beroep op verrekening omdat TINKEBELL in DIY#1 RAW CUT ruim 7 minuten auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal van Omroep Brabant heeft gebruikt, dat niet valt onder het citaatrecht, wordt afgewezen. Er is geen plaats voor bewijslevering ex 6:136 BW.

Op andere blogs:
Mediareport

4.3. Dit betekent dat [eiseres] het door Omroep Brabant uitgezonden citaat weliswaar heeft geuit. Omroep Brabant heeft echter door het weglaten van de zin waarin zij haar twijfels uit en zegt dat de waarheid vaak absurder is dan de meest absurde verzonnen verhalen, alsmede door de zinnen te knippen en in de volgorde te plaatsen zoals uitgezonden, de indruk gewekt dat de twijfels van [eiseres] over de waarheid van het verhaal van de [naam 1] veel stelliger waren dat ze feitelijk waren en dan [naam 2] uit het met [eiseres] gevoerde telefoongesprek had mogen opmaken. Het telefoongesprek zoals blijkt uit de in het geding gebrachte geluidopname en transcript, heeft immers de strekking van een gedachtewisseling tussen enerzijds [naam 2] en anderzijds [eiseres] , [naam 4] en [naam 5] . In dat gesprek wordt de kans dat de [naam 1] een en ander in scene heeft gezet, besproken, maar ook weer door [eiseres] weersproken. Zo zegt [eiseres] naar aanleiding van de eerste vragen van [naam 2] over de rekeningen van het ziekenhuis/de privékliniek waar [naam 1] is gefilmd, dat zij wel twijfels heeft, omdat zij niets kan verifiëren. Zij zegt echter meteen daarop dat het ook wel waar kan zijn en dat zij hem ( [naam 1] ) dan niet laat zitten.

4.4. Omroep Brabant voert het verweer dat zij allerminst de indruk heeft willen wekken dat het om enkele achter elkaar uitgesproken zinnen zou gaan, maar dat zij slechts heeft beoogd samengevat weer te geven wat [eiseres] in het gesprek heeft gezegd, en dat die weergave juist zou zijn. Dit verweer faalt. De door Omroep Brabant weergegeven citaten wekken ten onrechte de indruk dat [eiseres] zeer stellig is in haar twijfels aan het waarheidsgehalte van het verhaal van de [naam 1] . Uit de context van het gehele gesprek blijkt evenwel dat het hier om een gesprek gaat waarbij onderzocht wordt of het verhaal waar is of niet en wat dat dan betekent. Juist die context ontbreekt geheel in de uitzending van Omroep Brabant. Sterker nog, door de wijze van montage en het commentaar van [naam 2] in het nieuwsitem komt de twijfel over als door [eiseres] geïnitieerd.

3.1. sub E, de factuur 4.16. Omroep Brabant heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat [eiseres] het auteursrecht heeft op de beelden die in Afghanistan zijn gemaakt. De enkele blote betwisting volstaat hiertoe niet. De rechtbank zal [eiseres] aanmerken als de auteursrechthebbende op de beelden, nu vaststaat dat deze in haar opdracht en op haar aanwijzingen zijn gemaakt, hetgeen ook uit de e-mail van [naam 4] van 2 mei 2016 (zie 2.17) blijkt.

4.19. Omroep Brabant heeft een beroep op verrekening gedaan, omdat [eiseres] in haar film over de famillie Amiri (DIY#1 RAW CUT) ruim zeven minuten beeldmateriaal van Omroep Brabant heeft gebruikt, waarvoor zij een vergoeding verschuldigd is aan Omroep Brabant. Volgens Omroep Brabant valt dit niet onder het citaatrecht als bedoeld is in artikel 15a lid 1 sub 2 Auteurswet. Onder toepassing van hetzelfde tarief als hierboven is [eiseres] dan een bedrag van € 2.950,= verschuldigd aan Omroep Brabant, zodat haar vordering uit hoofde van het door Omroep Brabant gebruikte beelmateriaal teniet is gegaan. [eiseres] betwist dit.