IEF 17945

Rectificatie afgewezen: Wijndomein Ceres maakt oneerlijk gebruik van woord(merk) 'Fromberg'

Vzr. Rechtbank Limburg 3 september 2018, IEF 17945; ECLI:NL:RBLIM:2018:8310 (Wijndomein Ceres tegen Wijngoed Fromberg) Merkenrecht. Wijndomein en Wijngoed zijn dichtbij elkaar gelegen wijngaarden in de gemeente Voerendaal. Wijngoed is in 1991 begonnen met wijnteelt en Wijndomein in 2009. Het beeldmerk 'Fromberger', beeldmerk 'Wijngoed Fromberg' en het woordmerk 'Fromberg'zijn ingeschreven bij de BBIE. Wijndomein vermeldt aan de voorzijde van hun wijnflessen het woord 'Fromberg'. Daarna heeft Wijngoed een bericht op hun Facebookpagina gezet met onder meer de woorden: 'FRAUDE LET OP!!!'. Wijndomein vordert rectificatie en dat Wijngoed het bericht van Facebook (en eventuele andere sociale media) te verwijderen. Wijndomein zou er alles aan moeten doen om verwarring te voorkomen in het kader van het drijven van eerlijke handel. Wijngoed mag twijfels hebben over het eerlijke gebruik van 'Fromberg', zodat de merkenrechtelijke bescherming toekomt tegen de wijze waarop Wijndomein gebruik/misbruik maakt van het (woord)merk. Het woord 'fraude' is in deze context niet onrechtmatig omdat het gebruikt wordt om aan te geven dat er volgens Wijngoed sprake is van niet eerlijk zakendoen. De vordering wordt afgewezen.

5.12.2 Voorts gebruikt Wijndomein Ceres onweersproken folders/pamfletten met daarom de vermelding 'De Limburgse wijn van (de) Fromber'. Wijndomein Ceres stelt ter zitting weliswaar dat het maar net is hoe je dit leest, maar dit acht de voorzieningenrechter weinig overtuigend, nu de meest logische uitleg van de toevoeging 'De' is, dat daarmee op zijn minst wordt gesuggereerd dat het enige (, zo niet de beste wijn afkomstig) 'van de Fromberg' betreft. Naar onweersproken ter zitting is gesteld is het woord 'De' in deze reclame-uiting pas onlangs toegevoegd. Wijndomein Ceres laadt hiervoor de verdenking op zich dat dit welbewust is gedaan met als doel dat de vereenzelviging/associatie met '(Wijngoed) Fromberg' steeds grotere vormen aanneemt ondanks het feit dat Wijndomein Ceres zich bewust is van de ontstane verwarring. Dit terwijl het nu juist voor de hand zou moeten liggen dat hij in het kader van het drijven van eerlijke handel er alles aan zou doen om die ontstane verwarring te voorkomen.
5.12.3 Wijngoed Fromberg mag gelet op het voorgaande naar het oordeel van de voorzieningenrechter op zijn minst twijfels hebben over het eerlijk gebruik van 'Fromberg' door Wijndomein Ceres, zodat aan Wijngoed Fromberg naar het oordeel van de voorzieningenrechter de merkenrechtelijke bescherming toekomt tegen de wijze waarop Wijndomein Ceres van het woord(merk) Fromberg gebruik/misbruik maakt. Binnen het bestek van dit kort geding kan dan ook niet worden gezegd dat aannemelijk is geworden dat de frase 'lift ten onrechte mee op onze gerespecteerde en wettelijk gedoneerde naam' nergens op is gebaseerd en overduidelijk feitelijk onjuist en daarmee onnodig diffamerend en onrechtmatig is.
4.12.4 De term 'fraude' in het bericht is als spreektaal gebruikt en bedoeld om tot uitdrukking te brengen dat er volgens Wijngoed Fromberg sprake is van niet eerlijke zakendoen. De verwijzing naar de foto is opgenomen om duidelijk te maken tussen welke wijngaarde de verwarring, waar Wijngoed Fromberg last van heeft, in onderlinge samenhang bezien, van oordeel dat het gebruik van het woord 'fraude' in deze context niet onnodig grievend dan wel onrechtmatig is.